Seen some
Princess Principal (TV)
Naruto (TV)
Miyuki (TV)
Fate/Apocrypha (TV)