Seen some
Ace o Nerae! (TV)

Cutey Honey (TV)

Shōwa Genroku Rakugo Shinjū (TV)