Seen some
Naruto Shippūden (TV)
Yona of the Dawn (TV)
Yuki Yuna Is a Hero (TV)