Want to read
Junjo Romantica (manga)
Sekai-ichi Hatsukoi ~Onodera Ritsu no Baai~ (manga)