Kamen Rider (live-action TV)

Have you seen this? want to / seen some / seen all

Go back to Kamen Rider main page

Note: We are NOT a download site! None of these episodes are available for download!

Episode titles:
1971-04-03
1.
The Strange Spider-Man
Kaiki Kumo-Otoko (怪奇蜘蛛男)
1971-04-10
2.
The Fearsome Bat-Man
Kyôfu Kômori-Otoko (恐怖蝙蝠男)
1971-04-17
3.
The Kaijin Scorpion-Man
Kaijin Sasori-Otoko (怪人さそり男)
1971-04-24
4.
The Man-Eating Sarasenian
Hito-kui Sarasenian (人食いサラセ二アン)
1971-05-01
5.
The Kaijin Mantis-Man
Kaijin Kamakiri-Otoko (怪人かまきり男)
1971-05-08
6.
The Death-God Chameleon
Shinigami Chameleon (死神カメレオン)
1971-05-15
7.
The Death-God Chameleon: Duel at the Abandoned Expo Site!
Shinigami Chameleon Kettô! Banpaku Ato (死神カメレオン決闘!万博跡)
1971-05-22
8.
Eerie! The Bee-Woman
Kaii! Hachi-Onna (怪異!蜂女)
1971-05-29
9.
The Fearsome Cobra-Man
Kyôfu Cobra-Otoko (恐怖コブラ男)
1971-06-05
10.
Cobra-Man Rises from the Grave
Yomegaeru Cobra-Otoko (よみがえるコブラ男)
1971-06-12
11.
The Bloodthirsty Kaijin Gebacondor
Kyûketsu Kaijin Gebacondor (吸血怪人ゲバコンドル)
1971-06-19
12.
The Murderous Yamogeras
Satsujin Yamogeras (殺人ヤモゲラス)
1971-06-26
13.
Tokageron and the Great Kaijin Army
Tokageron To Kaijin Dai Gundan (トカゲロンと怪人大軍団)
1971-07-03
14.
Raid of the Demon Saboteguron
Majin Saboteguron No Shuurai (魔人サボテグロンの襲来)
1971-07-10
15.
Counter Attack: Saboteguron
Gyakushuu Saboteguron (逆襲サボテグロン)
1971-07-17
16.
Pirazaurus: Wrestler of the Devil
Akuma no Wrestler Pirazaurus (悪魔のレスラーピラザウルス)
1971-07-24
17.
Death Match in the Ring: Destroy! Pirazaurus
Ring no Shitô Taose! Pirazaurus (リングの死闘 倒せ!ピラザウルス)
1971-07-31
18.
Fossil Man: Hitodanger
Kaseki-Otoko Hitodanger (化石男ヒトデンジャー)
1971-08-07
19.
Kaijin Kanibubbler Appears in Hokkaido
Kaijin Kanibbler Hokkaido-Ni Arawaru (怪人カニバブラー北海道に現る)
1971-08-14
20.
Fire-Breathing Caterpillar Kaijin: Dokugander
Hi-O Fuku Kemushi Kaijin Dokugander (火を吹く毛虫怪人ドクガンダー)
1971-08-21
21.
Battle with Dokugander in Osaka Castle
Dokugander Osaka jou no Taiketsu! (ドクガンダー大阪城の対決!)
1971-08-28
22.
Suspicious Merman Amazonia
Kai Kyojin Amazonia (怪魚人アマゾニア)
1971-09-04
23.
Sky-Flying Monster Musasabedol
Soratobu Kaijin Musasabiidoru (空飛ぶ怪人ムササビードル)
1971-09-11
24.
Deadly Poison Monster Mushroommolg's Sortie!
Moudoku Kaijin Kinokomorugu no Shutsugeki! (猛毒怪人キノコモルグの出撃!)
1971-09-18
25.
Defeat Mushroommolg!
Kinokomorugu o Taose! (キノコモルグを倒せ!)
1971-09-25
26.
The Terrifying Antlion
Kyoufu no Ari Jigoku (恐怖のあり地獄)
1971-10-02
27.
Mukadelas Monster Classroom
Mukaderasu Kaijin Shoushitsu (ムカデラス怪人教室)
1971-10-09
28.
Underground Monster Molerang
Chitei Kaijin Mogurangu (地底怪人モグラング)
1971-10-16
29.
Electric Monster Jellyfishdall
Denki Kaijin Kuragedaaru (電気怪人クラゲダール)
1971-10-23
30.
Revived Fossil, Bloodsucking Trilobite
Yomegaeru Kaseki Kyuuketsu San'youchuu (よみがえる化石吸血三葉虫)
1971-10-30
31.
Deathmatch! Anteater Demon Arigabari
Shitou! Arikui Majin Arigabari (死斗! ありくい魔人アリガバリ)
1971-11-06
32.
Cannibalism Flower, Dokudalian
Hitokui Hana Dokudarian (人喰い花ドクダリアン)
33.
Steel Monster, Armadillong
Kotetsu Kaijin Arumajirongu (鋼鉄怪人アルマジロング)
34.
Japan in Danger! Toadgiller's Invasion
Nihon Ayaushi! Gamagira no Shinnyu (日本危うし!ガマギラーの侵入)
35.
Murderous Ant Queen, Archimedes
Satsujin Jooari Arikimedesu (殺人女王蟻アリキメデス)
36.
Resurrected Mummy Monster, Egyptus
Ikikaetta Miira Kaijin Ejiputasu
37.
Poisonous Gas Monster Trickabuto's G-Plan
Dokugasu Kaijin Torikabuto no Ji Sakusen
38.
Lightning Monster Rayking's World Darkness Plan
Inazuma Kaijin Eikingu no Sekai Ankoku Sakusen
39.
Monster Wolf Man's Huge Murder Party
Kaijin Okami Otoko no Satsujin Dai Pati
40.
Deathmatch! Monster Snowman vs. Two Riders
Shito! Kaijin Sunoman Tai Futari no Raida
41.
Magma Monster Ghoster, Decisive Battle at Sakurajima
Maguma Kaijin Gosuta Sakurajima Dai Kessen
42.
The Devil's Messenger, Mysterious Fly Man
Akuma no Shisha Kaiki Hae Otoko
43.
Mysterious Birdman Pranodon's Attack
Kai Chojin Puranodon no Shugeki
44.
Graveyard Monster, Moldbinga
Hakaba no Kaijin Kabibinga
45.
Monster Namewhale's Gas Explosion Plan
Kaijin Namekujira no Gasu Bakuhatsu Sakusen
46.
Showdown!! Snow Mountain Monster Bearconger
Taiketsu!! Yukiyama Kaijin Beakonga
47.
The Death-Calling Ice Devil Todogiller
Shi o Yobu Kori Majin Todogira
48.
Bloodsucking Marshes of Leechguerilla
Kyuketsu Numa no Hirugerira
49.
Cannibalistic Monster, Sea Anemone
Hitokui Kaijin Isoginchakku
50.
Monster Turtlestone's Murderous Aurora Program
Kaijin Kamesuton no Satsujin Orora Keikaku
51.
Stone Monster Unicornos vs. Double Rider Kick
Ishi Kaijin Yunikorunosu Tai Daburu Raida Kikku
52.
My Name is Mysterious Birdman Gilgalass
Ore no Na wa Kai Chojin Girugarasu
53.
Monster Jaguarman's Ready-to-Die Motorbike War
Kaijin Jagaman Kesshi Otobai Ikusa
54.
Sea Serpent Man of the Phantom Village
Yurei Mura no Umihebi Otoko
55.
Cockroach Man!! The Terrifying Bacterial Ad-Balloon
Gokiburi Otoko!! Kyofu no Saikin Adobarun
56.
Amazon's Poison Butterfly Gireera
Amazon no Doku Cho Girira
57.
Tsuchigumo Man Poisonmondo
Tsuchigumo Otoko Dokumondo
58.
Monster Poison Lizard, Duel in Fear Valley!!
Kaijin Doku Tokage Osore Tani no Ketto!!
59.
The Bottomless Swamp Monster, Earthworm Man!
Sokonashi Numa no Kaijin Mimizu Otoko!
60.
Mysterious Owl Man's Murderous X-Rays
Kaiki Fukuro Otoko no Satsujin Rentogen
61.
Monster Catfishgiller's Electric Hell
Kaijin Namazugira no Denki Jigoku
62.
Monster Hedgehoras' Murder Skull Plan
Kaijin Harinezurasu Satsujin Dokuro Sakusen
63.
Monster Rhinogang's Autorace of Death
Kaijin Saigyangu Shi no Otoresu
64.
Monster Cicadaminga's Song to Kill Everyone
Kaijin Semiminga Mina Koroshi no Uta
65.
Monster Dr. Insect and the Shocker School
Kaijin Konchu-hakase to Shokka Sukuru
66.
Shocker Graveyard, Revived Monsters
Shokka Hakaba Yomigaeru Kaijin-tachi
67.
The Shocker Leader Appears! Riders in Danger
Shokka Shuryo Shutsugen!! Raida Ayaushi
68.
Doctor Shinigami, the True Meaning of Terror?
Shinigami Hakase Kyofu no Shotai?
69.
Monster Gillercricket's Claws of Impending Death
Kaijin Girakorogi Semaru Shi no Tsume
70.
Monster Electric-Guitarbotal's Fireball Attack
Kaijin Erekibotaru Hi no Tama Kogeki!!
71.
Monster Horseflygomes' Rokkoudai Mountain Pursuit
Kaijin Abugomesu Rokkōsan DaiTsuiseki!
72.
Kyūketsu Mosukirasu Tai Futari Raidā
Kyūketsu Mosukirasu Tai Futari Raidā
73.
Double Riders' Defeat! Shiomaneking
Daburu Raidā Taose! Shiomanekingu
74.
Deadly Bloodsucking Fiends!! Good Luck, Rider Boys' Squad
Shi no Kyūketsu Ma Ganbare!! Raidā Shōnen Tai
75.
Poison Flower Monster Roseranga - The Secret of the House of Terror
Doku Hana Kaijin Bararanga Kyōfu no Uchi no Himitsu
76.
Three Head of Generator Monster Seadragons!!
Sanbiki no Hatsuden Kaijin Shīdoragon!!
77.
Monster Newtgeth, Duel at the Farm of Hell!!
Kaijin Imorigesu Jigoku Bokujō no Kettō!!
78.
The Dreadful Urchindogma + The Phantom Monster
Kyōfu no Unidoguma + Yūrei Kaijin?
79.
Hell Ambassador!! The True Meaning of Fear?
Jigoku Taishi!! Kyōfu no Shōtai?
80.
Gel-Shocker Appears! Kamen Rider's Last Day!
Gerushokkā Shutsugen! Kamen Raidā Saigo no Hi!!
81.
Kamen Rider Dies Twice!
Kamen Raidā wa Nido Shinu!?
82.
Monster Jellyfish Wolf, Dreadful Rush Hour
Kaijin Kurage Urufu Kyōfu no Rasshuawā
83.
Monster Inokabuton, Defeat the Rider With Crazy Gas
Kaijin Inokabuton Hakkyō Gasu de Raidā o Taose
84.
Watch Out, Rider! Isoginjaguar's Hell Trap
Ayaushi Raidā! Isoginjagā no Jigoku Wana
85.
Sludge Monster, Dreadful Murder Smog
Hedoro Kaijin Kyōfu no Satsujin Sumoggu
86.
Monster Eaglemantis' Human Hunt
Kaijin Washikamagiri no Ningen Kari
87.
Gel-Shocker's Delivery Man of Death
Gerushokkā Shi no Haitatsunin
88.
Bizarre! The Picture of the Black Cat That Calls for Blood
Kaiki! Chi o Yobu Kuroneko no E
89.
Fear's Pet Strategy, Drop Rider into Hell!
Kyōfu no Petto Sakusen Raidā o Jigoku e Otose!
90.
Fear's Pet Strategy, Rider SOS
Kyōfu no Petto Sakusen Raidā Esu Ō Esu
91.
Gel-Shocker, Enroll in Terror School
Gerushokkā Kyōfu Gakkō ni Nyūgaku Seyo
92.
Atrocity! Fake Kamen Riders!!
Kyōaku! Nise Kamen Raidā!!
93.
8 Kamen Riders
Hachinin no Kamen Raidā
94.
The True Identity of the Gel-Shocker Leader
Gerushokkā Shuryō no Shōtai
95.
Monster Garaox's Sky-Flying Car
Kaijin Garaokkusu no Sora Tobu Jidōsha
96.
Takeshi Hongo, Cactus Monster Exposed!?
Hongō Takeshi Saboten Kaijin ni Sareru!?
97.
Takeshi Hongo, Transformation Impossible
Hongo Takeshi Henshin Funo (本郷猛変身不可能)
1973-02-10
98.
Gel-Shocker Annihilated! The End of the Leader!!
Gerushokka Zenmetsu! Shuryo no Saigo!! (ゲルショッカー全滅! 首領の最後!!)
You can contribute information to this page, but first you must login or register
This encyclopedia is collaboratively edited by the users of this site
DISCLAIMER add information report an error lookup sources