Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
732   John Ledford   335   Hajime Yatate   176   Cristina D'Avena  
509   Janice Williams   328   Takenori Tsukuma  
399   Joey Goubeaud   312   Shinichi Iimura  
378   Gen Fukunaga   283   Toru Yoshida  
371   Toru Iwakami   278   Masafumi Mima  
360   Eiichi Takahashi   272   Yuichi Nakazawa  
353   Carly Hunter   270   Mamiko Nakanishi  
352   Justin Cook   268   Kazuyuki Igai  
299   Jeremy Jimenez   252   Michio Satô  
295   Daniel Mancilla   248   Yota Tsuruoka  
272   Neal Barnes   226   Misao Abe  
272   Michael Olesch   224   Takashi Hashimoto  
262   Larry Koteff   224   Yoshiyuki Tomino  
262   E.W. Rector III   222   Yoko Iizuka  
249   David Del Rio   217   Osamu Tezuka  
245   Clarine Harp   213   Tomoyuki Ohshita  
221   Matthew O'Hara   212   Shizuo Kurahashi  
212   Jacob Martin   210   Masao Maruyama  
211   John Burgmeier   208   Ken Ootsuka  
211   Maki Nagano   207   Koichi Takai  
208   Shelly Thomas   205   Tokuyuki Matsutake  
207   Tara Williams   205   Hiroyuki Okuno  
205   Michael Harcourt   203   Junko Matsushita  
199   David Williams   200   Chuji Nakajima  
193   Kayla King   199   Etsushi Mori  
193   Josh Tyler   198   Atsuko Ito  
186   Gino Palencia   197   Jin Aketagawa  
180   Hideki 'Henry' Goto   193   Yoshikazu Iwanami  
174   Sarah Alys Lindholm   191   Takeshi Seyama  
173   Ken Iyadomi   189   Hiroko Shigekuni  
173   Trenton Jons   188   Mariko Aoki  
173   Mark Williams   188   Toshiharu Sugie  
172   John O'Donnell   187   Keiji Gotoh  
163   Susie Nixon   179   Hideo Maru  
163   Stephanie Shalofsky   179   Moriyasu Taniguchi  
163   Eric P. Sherman   178   Hitoshi Kamata  
160   DJ Fonner   177   Tomoyuki Kitamura  
160   Aya Spann   177   Tatsuya Oka  
159   Trace Furniss   176   Kyoko Kotani  
158   Ben Phillips   174   Emiko Okui  
156   Miyuki Kamiya   173   Yasunori Honda  
156   Jessie Mancilla   173   Emiko Kataoka  
156   Kaeko Sakamoto   173   Mikio Mori  
154   Dwayne Jones   172   Masayuki Fujita  
154   Caesar Lopez   172   Hideaki Matsuoka  
154   Neil O'Sullivan   171   Noritomo Hattori  
153   Robert Bell   170   Takashi Hirabayashi  
149   Christine Bertolino   170   Hirotaka Nii  
148   Duncan Yan   170   Shigeru Nishiyama  
147   John Sirabella   170   Shigenori Taniguchi