Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
710   John Ledford   328   Hajime Yatate   176   Cristina D'Avena  
479   Janice Williams   304   Takenori Tsukuma  
374   Gen Fukunaga   281   Shinichi Iimura  
369   Toru Iwakami   271   Toru Yoshida  
368   Joey Goubeaud   251   Masafumi Mima  
354   Carly Hunter   250   Kazuyuki Igai  
350   Justin Cook   250   Mamiko Nakanishi  
338   Eiichi Takahashi   248   Yuichi Nakazawa  
294   Jeremy Jimenez   241   Yota Tsuruoka  
290   Daniel Mancilla   224   Michio Satô  
259   Neal Barnes   217   Yoshiyuki Tomino  
254   Larry Koteff   216   Takashi Hashimoto  
245   Michael Olesch   216   Osamu Tezuka  
240   David Del Rio   205   Misao Abe  
240   Clarine Harp   204   Yoko Iizuka  
235   E.W. Rector III   204   Tokuyuki Matsutake  
216   Matthew O'Hara   199   Hiroyuki Okuno  
209   Maki Nagano   196   Ken Ootsuka  
207   Jacob Martin   194   Shizuo Kurahashi  
206   Tara Williams   191   Atsuko Ito  
205   John Burgmeier   188   Chuji Nakajima  
201   Shelly Thomas   187   Jin Aketagawa  
197   Michael Harcourt   187   Tomoyuki Ohshita  
195   David Williams   186   Takeshi Seyama  
193   Kayla King   185   Masao Maruyama  
188   Josh Tyler   185   Koichi Takai  
183   Gino Palencia   184   Yoshikazu Iwanami  
178   Hideki 'Henry' Goto   183   Keiji Gotoh  
172   John O'Donnell   183   Junko Matsushita  
170   Ken Iyadomi   175   Mariko Aoki  
170   Mark Williams   173   Etsushi Mori  
168   Trenton Jons   173   Hiroko Shigekuni  
168   Sarah Alys Lindholm   172   Toshiharu Sugie  
163   Stephanie Shalofsky   166   Emiko Okui  
160   DJ Fonner   164   Hitoshi Kamata  
159   Trace Furniss   163   Noritomo Hattori  
158   Susie Nixon   163   Shigeru Nishiyama  
157   Eric P. Sherman   163   Tatsuya Oka  
156   Jessie Mancilla   162   Yasunori Honda  
155   Ben Phillips   162   Kyoko Kotani  
155   Aya Spann   160   Masayuki Fujita  
154   Caesar Lopez   160   Tomoyuki Kitamura  
153   Robert Bell   159   Hideaki Matsuoka  
153   Kaeko Sakamoto   157   Hiroyuki Shimizu  
152   Miyuki Kamiya   156   Hideo Maru  
149   Christine Bertolino   156   Hirotaka Nii  
148   Duncan Yan   156   Shigenori Taniguchi  
147   Neil O'Sullivan   155   Mikio Mori  
146   Jason Gee   153   Keiichi Ishida  
146   Dwayne Jones   153   Yumie Wada  
146   John Sirabella