Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
681   John Ledford   324   Hajime Yatate   176   Cristina D'Avena  
445   Janice Williams   251   Takenori Tsukuma  
367   Toru Iwakami   246   Toru Yoshida  
352   Gen Fukunaga   241   Masafumi Mima  
338   Joey Goubeaud   236   Shinichi Iimura  
332   Carly Hunter   232   Yota Tsuruoka  
328   Justin Cook   231   Mamiko Nakanishi  
310   Eiichi Takahashi   226   Kazuyuki Igai  
291   Jeremy Jimenez   215   Yoshiyuki Tomino  
288   Daniel Mancilla   214   Osamu Tezuka  
251   Neal Barnes   210   Yuichi Nakazawa  
244   Larry Koteff   202   Takashi Hashimoto  
241   Clarine Harp   201   Tokuyuki Matsutake  
217   Matthew O'Hara   197   Michio Satô  
211   Michael Olesch   189   Shizuo Kurahashi  
209   David Del Rio   183   Takeshi Seyama  
208   Maki Nagano   181   Masao Maruyama  
205   E.W. Rector III   181   Hiroyuki Okuno  
204   Jacob Martin   180   Yoko Iizuka  
203   Tara Williams   178   Misao Abe  
200   Shelly Thomas   177   Jin Aketagawa  
196   John Burgmeier   176   Keiji Gotoh  
194   David Williams   176   Ken Ootsuka  
192   Kayla King   175   Atsuko Ito  
186   Josh Tyler   173   Yoshikazu Iwanami  
180   Gino Palencia   168   Chuji Nakajima  
178   Michael Harcourt   162   Tomoyuki Ohshita  
173   Hideki 'Henry' Goto   158   Toshiharu Sugie  
172   John O'Donnell   158   Koichi Takai  
170   Mark Williams   157   Yasunori Honda  
168   Ken Iyadomi   157   Shigeru Nishiyama  
166   Trenton Jons   156   Etsushi Mori  
165   Sarah Alys Lindholm   154   Hiroko Shigekuni  
162   Stephanie Shalofsky   152   Tatsuya Oka  
160   DJ Fonner   151   Noritomo Hattori  
159   Trace Furniss   148   Mariko Aoki  
157   Jessie Mancilla   148   Emiko Okui  
155   Susie Nixon   148   Hironori Tanaka  
155   Ben Phillips   148   Yoshihiko Umakoshi  
154   Robert Bell   147   Junko Matsushita  
154   Caesar Lopez   146   Kyoko Kotani  
154   Eric P. Sherman   144   Tomoyuki Kitamura  
152   Miyuki Kamiya   143   Kunio Okawara  
152   Kaeko Sakamoto   140   Masayuki Fujita  
152   Aya Spann   139   Hitoshi Kamata  
149   Christine Bertolino   139   Hideo Maru  
148   Duncan Yan   138   Yukihiro Kobayashi  
146   Jason Gee   138   Hirotaka Nii  
146   Neil O'Sullivan   137   Hiroyoshi Iida  
144   John Sirabella   137   Mikio Mori