Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
646   John Ledford   323   Hajime Yatate   176   Cristina D'Avena  
421   Janice Williams   238   Masafumi Mima  
366   Toru Iwakami   238   Takenori Tsukuma  
343   Gen Fukunaga   228   Yota Tsuruoka  
323   Carly Hunter   220   Mamiko Nakanishi  
321   Joey Goubeaud   220   Toru Yoshida  
319   Justin Cook   218   Kazuyuki Igai  
288   Jeremy Jimenez   215   Shinichi Iimura  
285   Daniel Mancilla   214   Yoshiyuki Tomino  
277   Eiichi Takahashi   213   Osamu Tezuka  
240   Neal Barnes   200   Takashi Hashimoto  
239   Clarine Harp   200   Tokuyuki Matsutake  
231   Larry Koteff   187   Michio Satô  
215   Matthew O'Hara   184   Shizuo Kurahashi  
208   Maki Nagano   179   Masao Maruyama  
202   Tara Williams   178   Takeshi Seyama  
201   Jacob Martin   173   Keiji Gotoh  
200   Shelly Thomas   173   Ken Ootsuka  
196   John Burgmeier   170   Jin Aketagawa  
192   Michael Olesch   169   Yoko Iizuka  
189   David Williams   169   Hiroyuki Okuno  
187   E.W. Rector III   165   Misao Abe  
183   Kayla King   165   Atsuko Ito  
183   Josh Tyler   165   Yoshikazu Iwanami  
177   Gino Palencia   159   Chuji Nakajima  
173   David Del Rio   157   Yasunori Honda  
172   Hideki 'Henry' Goto   154   Shigeru Nishiyama  
172   John O'Donnell   152   Tomoyuki Ohshita  
170   Mark Williams   152   Toshiharu Sugie  
168   Michael Harcourt   151   Yuichi Nakazawa  
168   Ken Iyadomi   149   Etsushi Mori  
162   Trenton Jons   148   Yoshihiko Umakoshi  
162   Stephanie Shalofsky   145   Noritomo Hattori  
161   Sarah Alys Lindholm   145   Hironori Tanaka  
160   DJ Fonner   144   Hiroko Shigekuni  
157   Trace Furniss   142   Kunio Okawara  
157   Jessie Mancilla   140   Mariko Aoki  
154   Robert Bell   140   Kyoko Kotani  
153   Caesar Lopez   140   Tatsuya Oka  
153   Ben Phillips   137   Mikio Mori  
152   Susie Nixon   136   Tomoyuki Kitamura  
151   Miyuki Kamiya   136   Emiko Okui  
151   Eric P. Sherman   135   Kazuchika Kise  
149   Kaeko Sakamoto   134   Shunsuke Kikuchi  
149   Aya Spann   134   Koichi Takai  
147   Christine Bertolino   133   Michio Fukuda  
146   Neil O'Sullivan   133   Yukihiro Kobayashi  
146   Duncan Yan   133   Junko Matsushita  
144   Jason Gee   131   Masayuki Fujita  
144   John Sirabella   131   Hiroyoshi Iida  
131   Hideo Maru