Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
752   John Ledford   369   Shinichi Iimura   177   Cristina D'Avena  
533   Janice Williams   368   Takenori Tsukuma  
416   Joey Goubeaud   363   Hajime Yatate  
384   Gen Fukunaga   303   Mamiko Nakanishi  
382   Eiichi Takahashi   302   Toru Yoshida  
372   Toru Iwakami   294   Yuichi Nakazawa  
359   Justin Cook   292   Masafumi Mima  
336   Carly Hunter   286   Kazuyuki Igai  
310   Jeremy Jimenez   274   Michio Satô  
306   Daniel Mancilla   261   Yoko Iizuka  
287   Michael Olesch   260   Yota Tsuruoka  
277   E.W. Rector III   259   Tomoyuki Ohshita  
275   Neal Barnes   247   Misao Abe  
269   Larry Koteff   246   Junko Matsushita  
258   Clarine Harp   238   Takashi Hashimoto  
251   David Del Rio   238   Koichi Takai  
248   John Burgmeier   235   Hiroko Shigekuni  
232   Michael Harcourt   231   Etsushi Mori  
231   Matthew O'Hara   231   Hiroyuki Okuno  
222   Jacob Martin   230   Yoshiyuki Tomino  
213   Tara Williams   223   Chuji Nakajima  
212   Maki Nagano   223   Ken Ootsuka  
209   Shelly Thomas   218   Shizuo Kurahashi  
204   Josh Tyler   218   Toshiharu Sugie  
201   David Williams   217   Osamu Tezuka  
198   Gino Palencia   214   Motoki Yagi  
194   Kayla King   213   Masao Maruyama  
186   Sarah Alys Lindholm   212   Mariko Aoki  
185   Hideki 'Henry' Goto   211   Tokuyuki Matsutake  
184   Trenton Jons   209   Yoshikazu Iwanami  
177   Ken Iyadomi   207   Jin Aketagawa  
174   John O'Donnell   205   Hirotaka Nii  
173   Mark Williams   200   Moriyasu Taniguchi  
171   Ben Phillips   199   Keiji Gotoh  
171   Aya Spann   199   Emiko Kataoka  
170   Eric P. Sherman   197   Masayuki Fujita  
166   Stephanie Shalofsky   197   Hideo Maru  
164   Susie Nixon   196   Hitoshi Kamata  
163   Kaeko Sakamoto   196   Takeshi Seyama  
161   Trace Furniss   195   Tomoyuki Kitamura  
160   DJ Fonner   195   Hiroyuki Shimizu  
159   Dwayne Jones   194   Tatsuya Oka  
156   Caesar Lopez   191   Emiko Okui  
156   Jessie Mancilla   190   Kaori Saito  
155   Miyuki Kamiya   189   Takashi Hirabayashi  
155   Neil O'Sullivan   189   Kazuya Saito  
154   Mami Okada   189   Shinichi Wada  
153   Robert Bell   187   Keiichi Ishida  
152   Patrick Rodman   186   Hideaki Matsuoka  
151   Christine Bertolino   186   Yoshiki Mizuno  
151   Jason Weems   186   Shigenori Taniguchi  
151   Duncan Yan