Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
743   John Ledford   346   Hajime Yatate   176   Cristina D'Avena  
520   Janice Williams   341   Takenori Tsukuma  
408   Joey Goubeaud   334   Shinichi Iimura  
380   Gen Fukunaga   287   Toru Yoshida  
372   Eiichi Takahashi   284   Masafumi Mima  
371   Toru Iwakami   284   Mamiko Nakanishi  
353   Justin Cook   276   Kazuyuki Igai  
353   Carly Hunter   275   Yuichi Nakazawa  
301   Jeremy Jimenez   263   Michio Satô  
297   Daniel Mancilla   254   Yota Tsuruoka  
281   Michael Olesch   236   Yoko Iizuka  
274   Neal Barnes   233   Misao Abe  
271   E.W. Rector III   229   Tomoyuki Ohshita  
265   Larry Koteff   226   Takashi Hashimoto  
251   David Del Rio   224   Yoshiyuki Tomino  
250   Clarine Harp   220   Junko Matsushita  
223   Matthew O'Hara   220   Koichi Takai  
221   John Burgmeier   217   Osamu Tezuka  
215   Jacob Martin   216   Etsushi Mori  
211   Michael Harcourt   214   Shizuo Kurahashi  
211   Maki Nagano   213   Ken Ootsuka  
208   Shelly Thomas   212   Hiroyuki Okuno  
207   Tara Williams   211   Masao Maruyama  
200   David Williams   211   Chuji Nakajima  
195   Josh Tyler   211   Hiroko Shigekuni  
194   Kayla King   206   Tokuyuki Matsutake  
189   Gino Palencia   203   Jin Aketagawa  
180   Hideki 'Henry' Goto   200   Atsuko Ito  
177   Ken Iyadomi   200   Toshiharu Sugie  
176   Sarah Alys Lindholm   199   Yoshikazu Iwanami  
175   Trenton Jons   198   Mariko Aoki  
174   John O'Donnell   194   Keiji Gotoh  
173   Mark Williams   194   Takeshi Seyama  
166   Stephanie Shalofsky   191   Hideo Maru  
164   Eric P. Sherman   190   Hitoshi Kamata  
163   Susie Nixon   187   Hirotaka Nii  
163   Ben Phillips   185   Emiko Kataoka  
162   Aya Spann   184   Moriyasu Taniguchi  
160   DJ Fonner   182   Masayuki Fujita  
160   Trace Furniss   182   Tomoyuki Kitamura  
157   Dwayne Jones   182   Hiroyuki Shimizu  
157   Kaeko Sakamoto   180   Kyoko Kotani  
156   Miyuki Kamiya   180   Tatsuya Oka  
156   Caesar Lopez   179   Kaori Saito  
156   Jessie Mancilla   178   Noritomo Hattori  
154   Neil O'Sullivan   177   Emiko Okui  
153   Robert Bell   177   Shigenori Taniguchi  
150   Christine Bertolino   177   Shinichi Wada  
150   Duncan Yan   177   Motoki Yagi  
148   Jason Gee   176   Keiichi Ishida  
148   John Sirabella   176   Hideaki Matsuoka  
176   Kazuya Saito