Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
753   John Ledford   375   Shinichi Iimura   178   Cristina D'Avena  
534   Janice Williams   371   Takenori Tsukuma  
418   Joey Goubeaud   364   Hajime Yatate  
389   Gen Fukunaga   308   Mamiko Nakanishi  
383   Eiichi Takahashi   303   Toru Yoshida  
372   Toru Iwakami   296   Yuichi Nakazawa  
365   Justin Cook   292   Masafumi Mima  
338   Carly Hunter   289   Kazuyuki Igai  
312   Jeremy Jimenez   278   Michio Satô  
308   Daniel Mancilla   263   Yoko Iizuka  
289   Michael Olesch   262   Tomoyuki Ohshita  
279   E.W. Rector III   262   Yota Tsuruoka  
275   Neal Barnes   249   Misao Abe  
269   Larry Koteff   248   Junko Matsushita  
260   Clarine Harp   240   Takashi Hashimoto  
254   John Burgmeier   240   Koichi Takai  
251   David Del Rio   236   Hiroko Shigekuni  
236   Michael Harcourt   233   Etsushi Mori  
233   Matthew O'Hara   232   Hiroyuki Okuno  
222   Jacob Martin   230   Yoshiyuki Tomino  
213   Tara Williams   225   Chuji Nakajima  
212   Maki Nagano   223   Ken Ootsuka  
209   Shelly Thomas   221   Toshiharu Sugie  
206   Josh Tyler   218   Shizuo Kurahashi  
201   David Williams   218   Motoki Yagi  
199   Gino Palencia   217   Osamu Tezuka  
194   Kayla King   214   Mariko Aoki  
188   Sarah Alys Lindholm   214   Masao Maruyama  
186   Trenton Jons   212   Jin Aketagawa  
185   Hideki 'Henry' Goto   212   Tokuyuki Matsutake  
177   Ken Iyadomi   211   Yoshikazu Iwanami  
174   John O'Donnell   207   Hirotaka Nii  
173   Aya Spann   203   Moriyasu Taniguchi  
173   Mark Williams   201   Emiko Kataoka  
172   Ben Phillips   199   Keiji Gotoh  
171   Eric P. Sherman   199   Hideo Maru  
166   Stephanie Shalofsky   198   Hitoshi Kamata  
164   Susie Nixon   197   Masayuki Fujita  
164   Kaeko Sakamoto   196   Tomoyuki Kitamura  
162   Trace Furniss   196   Tatsuya Oka  
160   DJ Fonner   196   Kaori Saito  
159   Dwayne Jones   196   Takeshi Seyama  
156   Caesar Lopez   195   Hiroyuki Shimizu  
156   Jessie Mancilla   194   Shinichi Wada  
155   Miyuki Kamiya   193   Emiko Okui  
155   Neil O'Sullivan   191   Takashi Hirabayashi  
155   Mami Okada   190   Kazuya Saito  
153   Robert Bell   189   Keiichi Ishida  
153   Patrick Rodman   189   Hideaki Matsuoka  
153   Jason Weems   188   Yoshiki Mizuno