Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
775   John Ledford   424   Shinichi Iimura   186   Cristina D'Avena  
561   Janice Williams   400   Takenori Tsukuma  
438   Joey Goubeaud   375   Motoki Yagi  
424   Gen Fukunaga   373   Hajime Yatate  
403   Eiichi Takahashi   333   Kazuyuki Ikai  
402   Justin Cook   325   Mamiko Nakanishi  
375   Toru Iwakami   315   Yuichi Nakazawa  
330   Jeremy Jimenez   312   Toru Yoshida  
325   Carly Hunter   296   Masafumi Mima  
325   Daniel Mancilla   295   Michio Satō  
307   Michael Olesch   294   Yoko Iizuka  
298   E.W. Rector, III   290   Junko Matsushita  
290   John Burgmeier   289   Tomoyuki Ohshita  
281   Neal Barnes   269   Yota Tsuruoka  
280   Michael Harcourt   267   Hiroko Shigekuni  
276   Larry Koteff   263   Koichi Takai  
275   Clarine Harp   260   Takashi Hashimoto  
251   David Del Rio   257   Misao Abe  
244   Matthew O'Hara   255   Etsushi Mori  
225   Jacob Martin   246   Hiroyuki Okuno  
223   Josh Tyler   240   Toshiharu Sugie  
222   Ben Phillips   236   Yoshiyuki Tomino  
217   Tara Williams   230   Chuji Nakajima  
216   Gino Palencia   230   Ken Ootsuka  
213   Maki Nagano   227   Jin Aketagawa  
210   Shelly Thomas   227   Yoshikazu Iwanami  
204   Sarah Alys Lindholm   227   Emiko Kataoka  
202   Trenton Jons   225   Mariko Aoki  
202   David Williams   225   Hirotaka Nii  
195   Kayla King   223   Shizuo Kurahashi  
193   Ashley Hayward   220   Osamu Tezuka  
190   Aya Spann   219   Hiroyuki Shimizu  
186   Hideki 'Henry' Goto   219   Shinichi Wada  
185   Zach Bolton   218   Moriyasu Taniguchi  
177   Ken Iyadomi   216   Masao Maruyama  
174   John O'Donnell   216   Tokuyuki Matsutake  
174   Eric P. Sherman   216   Kaori Saito  
174   Mark Williams   214   Tomoyuki Kitamura  
169   Jason Weems   211   Masayuki Fujita  
167   Trace Furniss   210   Hideo Maru  
167   Dwayne Jones   209   Tatsuya Oka  
167   Susie Nixon   208   Masaharu Morinaka  
166   Stephanie Shalofsky   207   Hitoshi Kamata  
165   Kaeko Sakamoto   207   Yoshiki Mizuno  
161   Mami Okada   207   Kazuya Saitō  
160   DJ Fonner   207   Shigenori Taniguchi  
157   Christine Bertolino   206   Kenji Hattori  
157   Patrick Rodman   205   Keiichi Ishida  
156   Miyuki Kamiya   205   Emiko Okui  
156   Caesar Lopez   203   Hideaki Matsuoka  
156   Jessie Mancilla   203   Hironori Sawada  
156   Neil O'Sullivan  
156   Duncan Yan