Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
778   John Ledford   439   Shinichi Iimura   186   Cristina D'Avena  
564   Janice Williams   409   Takenori Tsukuma  
443   Joey Goubeaud   383   Motoki Yagi  
432   Gen Fukunaga   374   Hajime Yatate  
406   Eiichi Takahashi   342   Kazuyuki Ikai  
404   Justin Cook   331   Mamiko Nakanishi  
375   Toru Iwakami   317   Yuichi Nakazawa  
332   Jeremy Jimenez   316   Toru Yoshida  
327   Daniel Mancilla   312   Tomoyuki Ohshita  
319   Carly Hunter   299   Yoko Iizuka  
311   Michael Olesch   299   Masafumi Mima  
303   E.W. Rector, III   299   Michio Satō  
295   John Burgmeier   294   Junko Matsushita  
286   Michael Harcourt   272   Hiroko Shigekuni  
282   Neal Barnes   272   Yota Tsuruoka  
278   Larry Koteff   266   Koichi Takai  
277   Clarine Harp   261   Takashi Hashimoto  
244   Matthew O'Hara   260   Etsushi Mori  
225   Jacob Martin   259   Misao Abe  
225   Josh Tyler   252   Hiroyuki Okuno  
223   Ben Phillips   245   Toshiharu Sugie  
217   Gino Palencia   238   Yoshiyuki Tomino  
217   Tara Williams   235   Emiko Kataoka  
213   Maki Nagano   234   Chuji Nakajima  
210   Shelly Thomas   233   Jin Aketagawa  
206   Sarah Alys Lindholm   233   Yoshikazu Iwanami  
204   Trenton Jons   231   Shizuo Kurahashi  
203   David Williams   231   Ken Ootsuka  
195   Kayla King   230   Mariko Aoki  
194   Ashley Hayward   229   Hirotaka Nii  
193   Zach Bolton   228   Hiroyuki Shimizu  
192   Aya Spann   228   Shinichi Wada  
190   David Del Rio   222   Tomoyuki Kitamura  
189   Hideki 'Henry' Goto   221   Moriyasu Taniguchi  
177   Ken Iyadomi   220   Osamu Tezuka  
176   Eric P. Sherman   217   Hideo Maru  
174   John O'Donnell   216   Masao Maruyama  
174   Mark Williams   216   Tokuyuki Matsutake  
171   Jason Weems   214   Masayuki Fujita  
168   Trace Furniss   214   Masaharu Morinaka  
168   Susie Nixon   212   Hitoshi Kamata  
167   Dwayne Jones   212   Tatsuya Oka  
167   Kaeko Sakamoto   212   Kazuya Saitō  
166   Stephanie Shalofsky   211   Shigenori Taniguchi  
164   Mami Okada   210   Emiko Okui  
160   DJ Fonner   209   Kenji Hattori  
159   Patrick Rodman   208   Yoshiki Mizuno  
158   Christine Bertolino   208   Hironori Sawada  
157   Duncan Yan   207   Keiichi Ishida  
156   Miyuki Kamiya   206   Yukihiro Kobayashi  
156   Caesar Lopez  
156   Jessie Mancilla  
156   Neil O'Sullivan