Encyclopedia
'I' Releases

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all box sets
allvideo BluRay DVD VHSmanga e-manga bookCD
Dates:

 Newly added titles are in bold red  Newly modified titles are in bold

Title Time 
[Pages]
Dist. Release SRP
Ikigami: The Ultimate Limit (GN 10) [256] VIZ 2014-08-19 $12.99
Inu × Boku SS (GN 3) [192] Yen 2014-04-22 $11.99
Inu × Boku SS (GN 4) [224] Yen 2014-07-22 $11.99
Is This a Zombie? (GN 8) [160] Yen 2014-07-22 $12.99

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all box sets
allvideo BluRay DVD VHSmanga e-manga bookCD
Dates: