Encyclopedia
'U' Releases

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all box sets
allvideo BluRay DVD VHSmanga e-manga bookCD
Dates:

 Newly added titles are in bold red  Newly modified titles are in bold

Title Time 
[Pages]
Dist. Release SRP
Übel Blatt (GN 3) [400] Yen 2015-09-22 $20.00
Ultraman (GN 2) [212] VIZ 2015-11-17 $12.99
Umineko When They Cry Episode 5: End of the Golden Witch Volume 2 (GN 11) [480] Yen 2015-09-22 $20.00
Umineko When They Cry Episode 5: End of the Golden Witch Volume 3 (GN 12) [480] Yen 2016-01-19 $20.00
Until Death Do Us Part (GN 10) [416] Yen 2015-09-22 $25.00
UQ Holder! (GN 6) [208] kodansha com 2015-11-24 $10.99
UQ Holder! (GN 7) kodansha com 2016-03-08 $10.99

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all box sets
allvideo BluRay DVD VHSmanga e-manga bookCD
Dates: