Seito Shokun! (special)

Have you seen this? want to / seen some / seen all

Alternative title:
生徒諸君! (Japanese)
Vintage: 1986-02-23
You can contribute information to this page, but first you must login or register

Japanese staff
Japanese cast
Director: Mitsuo Kusakabe
Screenplay: Azuma Tachibana
Original creator: Yoko Shoji
Art Director: Torao Arai
Animation Director: Kazuo Iimura
Producer: Masamichi Fujiwara

Theme Song Performance: Kaori Tsuchiya
Tomoyo Harada as Nanako Kitashiro

Hiromi Tsuru as Maiko Satsukino
Kaneto Shiozawa as Youichi Tamura
Kaori Tsuchiya as Hatsune Konishi
Ryo Horikawa as Narutoshi Okita
Tohru Furuya as Hajime Iwasaki

Atsushi Ii as Seiji Kitashiro
Gara Takashima as Michiko Kitashiro
Kazuhiko Inoue as Shun Tobishima
Michie Tomizawa as Captain Kiyomizu
Sumi Shimamoto as Noriko Kitashiro
Japanese companies
Broadcaster: Fuji TV
This encyclopedia is collaboratively edited by the users of this site
DISCLAIMER add information report an error lookup sources

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anime anthology