Knights of the Zodiac (manga)

Have you read this? want to / read some / read all

Go back to Knights of the Zodiac main page

Note: We are NOT a download site! None of these chapters are available for download!

Chapter titles:
1.
The Saints of Athena
Atena no Seinto
女神の聖闘士
Start of the Sanctuary Chapter
2.
The Pegasus Cloth
Pegasasu no Kurosu
ペガサスの聖衣
3.
The Gold Cloth
Gōrudo Kurosu
黄金聖衣
4.
The Galaxy Wars
Gyarakushan Wōzu
銀河戦争
5.
Cygnus - The Tundra Warrior
Kigunasu Hyōgen no Senshi
キグナス 氷原の戦士
6.
Dragon - The Indestructible Shield and Gauntlet
Doragon Saikyō no Tate to Ken
ドラゴン 最強の盾と拳
7.
Death Match! Pegasus vs. Dragon
Shitō! Pegasasu tai Doragon
死闘!天馬対龍
8.
Axia!
Akushia!
AXIA!
9.
Phoenix - The Warrior from Hell!
Fenikkusu! Jigoku Yori no Senshi
フェニックス!地獄よりの戦士
10.
The Stolen Gold Cloth
Ubawareta Gōrudo Kurosu
うばわれた黄金聖衣
11.
The Four Black Saints Appear
Burakku Fō! Tōjō
暗黒四天王!登場
12.
The Tower of Mu
Mū no Yakata
ムウの館
13.
The Terror of the Black Death Punch
Kokushiken no Kyōfu
黒死拳の恐怖
14.
A Cold End! Cygnus vs. Phoenix
Seizetsu! Hakuchō tai Hōō
凄絶!白鳥対鳳凰
15.
Shun! The Angry Nebula
Shun! Ikari no Nebyura
瞬!怒りの星雲
16.
A Battle of Titans - Dragon vs. Dragon
Gekitō! Ryū tai Ryū
激闘!龍対龍
17.
The Memory of Hate
Nikushimi no Kioku
憎しみの記憶
18.
The Memory of Death Queen Island
Desukuīntō no Tsuioku
デスクイーン島の追憶
19.
Ashes of the Phoenix!
Fushichō yo Haito Nare!
不死鳥よ灰となれ!
20.
Silver Saint: The Gorgeous Assassin
Shirubā Kurosu! Utsukushiki Hittoman
白銀聖衣!美しき抹殺者
21.
Medals of Men
Otoko no Kunshō
男の勲章
22.
The Cards of Resurrection
Fukkatsu no Seinto Kādo
復活の聖闘士カード
23.
Seiya's Furious Attack!
Seiya Ikari no Atakku!
星矢 怒りの攻撃!
24.
To Fight for Athena!
Tatakae! Atena no Moto de
戦え!女神のもとで
25.
For a Magnificent Future
Ooinaru Mirai no Tameni
大いなる未来のために
26.
Leo Aioria's Challenge
Leo Aioria no Chōsen
獅子座アイオリアの挑戦
27.
Violent Collision! The Gold Cloth
Gekitotsu! Gōrudo Kurosu
激突!黄金聖衣
28.
A Time for Battle
Kessen no Toki
決戦の時
29.
Sanctuary! The Twelve Palaces
Sankuchuari! Jūni no Kyūden
聖域!十二の宮殿
30.
Battle in the Palace of the Golden Bull
Kingyūkyū no Batoru
金牛宮の戦闘
31.
Gemini's Labyrinth
Jemini no Meikyū
双子座の迷宮
32.
Gemini's Illusions
Jemini no Gen'ei
双子座の幻影
33.
Mortal Combat in the Palace of the Giant Crab
Kyokaikyū no Shitō
巨蟹宮の死闘
34.
For His Goddess
Waga Megami no Tameni
我が女神のために
35.
Shaka! The Godlike Saint
Shaka! Kami ni Chikai Otoko
シャカ!もっとも神に近い男
36.
The Secret of the Libra Cloth
Raibura no Kurosu no Himitsu
天秤座の聖衣の秘密
37.
Scorpion vs. Cygnus
Sasori tai Hakuchō
蠍対白鳥
38.
Only Death Can Stop Us!
Shisutomo Susumu!
死すとも進む!
39.
Young Men! To You I Entrust Athena
Shōnen Tachi yo! Atena wo Takusu
少年たちよ!女神を託す
40.
Shura! The Man Who Wields Excalibur
Shura! Ekusukaribā wo Motsu Otoko
シュラ!聖剣をもつ男
41.
The Ultimate Frozen Air! The Absolute Zero Chapter
Kyūkyoku no Tōki! Zettai Reido
究極の凍気!絶対零度
42.
The Funeral Procession of Roses
Bara no Sōretsu
バラの葬列
43.
Death Match in the Pope's Chamber
Kyōkō no ma no Shitō!
教皇の間の死闘!
44.
Gemini: The Man With Two Faces
Jemini! Futatsu no Kao wo Motsu Otoko
ジェミニ!ふたつの顔をもつ男
45.
His Name is Saga!
Sono na wa Saga!
その名はサガ!
46.
To Save Athena!!
Atena Fukkatsu!!
女神復活!!
End of the Sanctuary Chapter
B)
The Swan's Tale: Natassja of the Lands of Ice
The Cygnus Story — Kōri no Kuni no Natāsha
THE CYGNUS STORY 氷の国のナターシャ
Extra/Gaiden
47.
The Undersea Temple
Kaitei Shinden
海底神殿
Start of the Poseidon Chapter
48.
The Melody of Death
Shi no Merodi
死の旋律
49.
The Coronation of Poseidon
Taikan!! Kaiō Poseidon!
戴冠!!海皇ポセイドン!
50.
Resurrection!
Fukkatsu! Nyū Kurosu
復活!新生聖衣
51.
The Gold-Hued Bronze Cloth
Kin'iro no Buronzu Kurosu!
黄金色の青銅聖衣!
52.
Death Match! The South Pacific Pillar
Shitō! Saosu Pashifikku Pirā
死闘!南太平洋の柱
53.
The Golden Chains
Kin'iro no Chēn
黄金色の鎖
54.
The Golden Lance vs. Excalibur
Gōruden no Ransu bāsasu Ekusukaribā
黄金の槍V.S.聖剣
55.
Sever the Star Life Points!
Seimeiten wo Kire!
星命点を斬れ!
56.
The Soul Hunter
Kokoro no Karyūdo
心の狩人
57.
The Avenging Anger
Ikari no Hōfuku
怒りの報復
58.
Isaac! The Frozen Comrade
Aizakku! Kōritsuita Kyūyū
アイザック!凍りついた旧友
59.
'Til We Meet Again in Death, Friend...
Tomo yo Shishite Mata
友よ 死してまた
60.
Gemini Returns!
Jemini! Futatabi
双子座!ふたたび
61.
Athena's Prayers Reverberate
Hibike! Atena no Inori
響け!女神の祈り
62.
Discord! The Two Souls
Sōkoku! Futatsu no Tamashii
相剋!ふたつの魂
63.
The Mystery of Poseidon's Resurrection
Kaiō Fukkatsu no Nazo
海皇復活の謎
64.
Let Loose! The Golden Arrow
Ōgon no Isshi
射て!黄金の一矢 Ute!
65.
The Three Arrows
Sanbon no ya
三本の矢
66.
The Main Breadwinner Destroyed
Hōkai! Mein Buredowina
崩壊!メインブレドウィナ
67.
The End of the Azure Waves
Aoki Hatō no Hate
蒼き波濤の果て
End of the Poseidon Chapter
68.
Reborn! 108 Stars of Darkness
Fukkatsu!! Hādesu Hyaku-hachi no Masei
復活!ハーデス百八の魔星
Start of the Hades Chapter
69.
Lamentation! Tears of Blood
Dōkoku! Chi no Namida
慟哭!血の涙
70.
Zodiac Fire Clock! Ablaze Once More
Hidokei! Futatabi Moyuru
火時計!ふたたび燃ゆる
71.
Gemini! Penance of Blood
Jemini! Chi no Zange
ジェミニ!血の懺悔
72.
Deathscape in the Palace of the Giant Crab
Kyokaikyū no Naka no Shikai
巨蟹宮の中の死界
73.
Dohko Rejuvinated!
Dōko Fukkatsu!
童虎復活!
74.
Hades's Butterfly! The Faerie Chapter
Shikai no Chō! Fearī
死界の蝶!フェアリー
75.
The Snarling Golden Lion
Kiba Muku Ōgon no Shishi
牙むく黄金の獅子
76.
The 108 Beads
Hyaku Hachi no Tama
百八の珠
77.
Under the Sala Trees
Sarasōju no Shita ni...
沙羅双樹の下に。。。
78.
I Entrust Unto Athena...
Atena ni Takusu...
女神に託す。。。
79.
Athena Resolves to Die!
Atena! Shi no Ketsui
女神!死の決意
80.
Athena's Cloth
Atena no Kurosu
アテナの聖衣
81.
Go! New Cloths
Yuke! Nyū Kurosu
ゆけ!新生聖衣
82.
The Entrance to the Underworld
Meikai e no Tobira
冥界への扉
83.
Awaken! The Eighth Sense
Mezameyo!! Eito Senshizu
めざめよ!!エイトセンシズ
84.
Ford It! The River Acheron
Watare! Akerōn-gawa
渡れ!アケローン河
85.
The Hushed Court
Shizukanaru Hōtei
静かなる法廷
86.
To Battle! The Canon Chapter
Kanon! Shutsujin
カノン!出陣
87.
Orpheus! The Legendary Saint
Densetsu no Seinto! Orufe
伝説の聖闘士!オルフェ
88.
The Requiem of Orpheus
Orufe Kanashiki Rekuiemu
オルフェ 悲しき鎮魂歌
89.
The Possession of Shun!
Hādesu! Shun he no Hyōi
ハーデス!瞬への憑依
90.
Hurry! To Judecca
Isoge! Judekka he
急げ!ジュデッカへ
91.
Death Match in the Fifth Prison!
Dai go Purizun no Shitō!
第五獄の死闘!
92.
Collision! Garuda vs. Phoenix
Gekitotsu! Garūda tai Fenikkusu
激突!神鷲対不死鳥
93.
The Greatest Eclipse
Gureitesuto Ekurippusu
グレイテスト エクリップス
94.
Ikki's Punch of Lamentation
Ikki Dōkoku no Ken
一輝慟哭の拳
95.
Death Match in Cocytus
Kokiyūtosu no Shitō
氷地獄の死闘
96.
Pursue Hades!
Hādesu wo Oe!!
冥王を追え!!
97.
Break Through the Wall of Lamentation!
Uchiyabure! Nageki no Kabe
打ち破れ!嘆きの壁
98.
Assemblage of Gold Cloths!
Shūketsu! Gōrudo Kurosu!
集結!黄金聖衣
99.
Between Heaven and Hell!
Heru to Yūtopia no Aida
地獄と楽園の間!
100.
The Road to Elysium
Erishion e no Michi!
エリシオンへの道!
101.
Death Match! Three Against One!!
Shitō! San tai Ichi!!
死闘!三対一!!
102.
Pandora's Ash-Colored Memories
Pandora Hai'iro no Tsuioku
パンドラ 灰色の追憶。。。
103.
Thanatos and Hypnos!
Tanatosu to Hyupunosu!
死と眠り!
104.
She is Seika!
Sono Hito wa Seika!
その人は星華!
105.
Bronze Saints Unite!
Kesshū! Buronzu Seinto
結集!青銅聖闘士
106.
The Sea God's Aid
Kaiō Yori no Engun
海皇よりの援軍
107.
The Legendary God Cloths!
Densetsu no Goddo Kurosu!
伝説の神聖衣!
108.
Assault on the Shrine of Hades
Totsunyū! Hādesu Shinden
突入!ハーデス神殿
109.
The First True Awakening
Hādesu! Shinwayori no Kakusei
冥王!神話よりの覚醒
110.
To a World Overflowing with Light!
Hikari Afureru Sekai e...!
光あふれる世界へ。。。!
End of the Hades Chapter
You can contribute information to this page, but first you must login or register
This encyclopedia is collaboratively edited by the users of this site
DISCLAIMER add information report an error lookup sources
Loading next article...