Encyclopedia - Staff

English Japanese Spanish Italian
837   John Ledford   570   Shinichi Iimura   327   Jorge Gabarró Frau   186   Cristina D'Avena  
630   Janice Williams   516   Motoki Yagi   199   José Luis Puertas  
568   Gen Fukunaga   478   Takenori Tsukuma  
549   Justin Cook   424   Kazuyuki Ikai  
518   Joey Goubeaud   420   Junko Matsushita  
481   Jeremy Jimenez   400   Mamiko Nakanishi  
470   Daniel Mancilla   393   Hajime Yatate  
451   Eiichi Takahashi   378   Tomoyuki Ohshita  
428   Michael Harcourt   377   Kazuya Saitō  
413   John Burgmeier   376   Michio Satō  
403   Tara A. Williams   373   Yoko Iizuka  
389   Clarine Harp   369   Yuichi Nakazawa  
388   Toru Iwakami   357   Toru Yoshida  
383   Michael Olesch   348   Masaharu Morinaka  
377   Josh Tyler   333   Masafumi Mima  
374   E.W. Rector, III   330   Kōichi Takai  
350   Trenton Jons   317   Emiko Kataoka  
341   Zach Bolton   313   Hiroko Shigekuni  
334   Aya Spann   311   Etsushi Mori  
323   Carly Hunter   310   Shizuo Kurahashi  
306   Sarah Alys Lindholm   298   Hiroyuki Okuno  
297   Ben Phillips   297   Yota Tsuruoka  
295   Neal Barnes   296   Takashi Hashimoto  
285   Gino Palencia   292   Jin Aketagawa  
281   Larry Koteff   292   Toshiharu Sugie  
267   Brittany Smith   290   Chūji Nakajima  
254   Matthew O'Hara   286   Misao Abe  
252   Ashley Hayward   285   Hiroyuki Shimizu  
244   Jason Weems   283   Yasuyuki Konno  
230   Jacob Martin   282   Mariko Aoki  
216   Maki Nagano   282   Moriyasu Taniguchi  
214   Shelly Thomas   280   Shigeki Awai  
208   Eric P. Sherman   273   Yoshikazu Iwanami  
203   David Williams   273   Shinichi Wada  
199   Mami Okada   271   Hideo Amemiya  
198   Hideki 'Henry' Goto   267   Hideo Maru  
196   Susie Nixon   267   Hirotaka Nii  
196   Patrick Rodman   267   Yoshiyuki Tomino  
195   Peter Hawkinson   262   Kenji Hattori  
195   Kayla King   262   Hironori Sawada  
192   David Del Rio   260   Shigenori Taniguchi  
187   Trace Furniss   259   Kazunori Ozawa  
179   Ken Iyadomi   257   Hidetoshi Ōmori  
176   Christine Bertolino   255   Takashi Hirabayashi  
176   Dwayne Jones   253   Hiroyoshi Iida  
176   Mark Williams   252   Tomoyuki Kitamura  
174   John O'Donnell   252   Yoshiki Mizuno  
174   Duncan Yan   251   Shigemi Aoyagi  
173   Ned Gayle   250   Yukihiro Kobayashi  
173   Sally Haden   250   Shinichiro Minami