Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
799   John Ledford   487   Shinichi Iimura   186   Cristina D'Avena  
587   Janice Williams   431   Motoki Yagi  
472   Joey Goubeaud   429   Takenori Tsukuma  
464   Gen Fukunaga   381   Hajime Yatate  
444   Justin Cook   363   Kazuyuki Ikai  
426   Eiichi Takahashi   351   Mamiko Nakanishi  
376   Toru Iwakami   336   Tomoyuki Ohshita  
356   Jeremy Jimenez   334   Yuichi Nakazawa  
351   Daniel Mancilla   334   Toru Yoshida  
338   Michael Olesch   333   Junko Matsushita  
331   E.W. Rector, III   326   Yoko Iizuka  
329   John Burgmeier   322   Michio Satō  
323   Michael Harcourt   311   Masafumi Mima  
322   Carly Hunter   286   Hiroko Shigekuni  
295   Clarine Harp   284   Kōichi Takai  
286   Neal Barnes   279   Yota Tsuruoka  
279   Larry Koteff   273   Etsushi Mori  
272   Ben Phillips   271   Takashi Hashimoto  
259   Josh Tyler   267   Misao Abe  
243   Matthew O'Hara   264   Hiroyuki Okuno  
242   Ashley Hayward   259   Toshiharu Sugie  
236   Gino Palencia   257   Emiko Kataoka  
235   Zach Bolton   257   Chūji Nakajima  
229   Sarah Alys Lindholm   253   Jin Aketagawa  
227   Trenton Jons   249   Hiroyuki Shimizu  
227   Tara Williams   248   Moriyasu Taniguchi  
226   Jacob Martin   246   Masaharu Morinaka  
216   Aya Spann   245   Mariko Aoki  
214   Maki Nagano   245   Shizuo Kurahashi  
211   Shelly Thomas   244   Yoshiyuki Tomino  
203   David Williams   241   Hirotaka Nii  
195   Kayla King   241   Shinichi Wada  
195   Jason Weems   240   Yoshikazu Iwanami  
190   David Del Rio   234   Ken Ootsuka  
190   Hideki 'Henry' Goto   228   Tomoyuki Kitamura  
186   Eric P. Sherman   228   Hideo Maru  
178   Ken Iyadomi   226   Shigenori Taniguchi  
175   Mark Williams   225   Emiko Okui  
174   John O'Donnell   224   Takashi Hirabayashi  
173   Dwayne Jones   223   Kenji Hattori  
173   Mami Okada   222   Hironori Sawada  
172   Trace Furniss   221   Masayuki Fujita  
171   Susie Nixon   220   Tokuyuki Matsutake  
170   Kaeko Sakamoto   220   Yoshiki Mizuno  
169   Patrick Rodman   220   Kazuya Saitō  
167   Brittany Smith   220   Osamu Tezuka  
166   Stephanie Shalofsky   219   Keiichi Ishida  
165   Jessie Mancilla   219   Masao Maruyama  
163   Robert Bell   218   Shinichiro Minami  
162   Christine Bertolino   218   Tatsuya Oka