Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
790   John Ledford   462   Shinichi Iimura   186   Cristina D'Avena  
577   Janice Williams   420   Takenori Tsukuma  
460   Joey Goubeaud   400   Motoki Yagi  
436   Gen Fukunaga   379   Hajime Yatate  
417   Eiichi Takahashi   356   Kazuyuki Ikai  
412   Justin Cook   339   Mamiko Nakanishi  
375   Toru Iwakami   325   Yuichi Nakazawa  
338   Jeremy Jimenez   322   Toru Yoshida  
333   Daniel Mancilla   321   Tomoyuki Ohshita  
327   Michael Olesch   316   Junko Matsushita  
319   E.W. Rector, III   313   Yoko Iizuka  
315   Carly Hunter   310   Michio Satō  
304   John Burgmeier   302   Masafumi Mima  
296   Michael Harcourt   283   Hiroko Shigekuni  
283   Neal Barnes   277   Kōichi Takai  
278   Clarine Harp   275   Yota Tsuruoka  
278   Larry Koteff   266   Takashi Hashimoto  
270   Ben Phillips   265   Misao Abe  
241   Ashley Hayward   264   Etsushi Mori  
238   Matthew O'Hara   258   Hiroyuki Okuno  
232   Josh Tyler   251   Toshiharu Sugie  
225   Jacob Martin   246   Chuji Nakajima  
223   Gino Palencia   243   Emiko Kataoka  
217   Tara Williams   242   Hiroyuki Shimizu  
213   Sarah Alys Lindholm   242   Yoshiyuki Tomino  
213   Maki Nagano   241   Jin Aketagawa  
211   Trenton Jons   238   Moriyasu Taniguchi  
210   Shelly Thomas   236   Mariko Aoki  
203   Zach Bolton   236   Shizuo Kurahashi  
203   David Williams   236   Shinichi Wada  
199   Aya Spann   235   Yoshikazu Iwanami  
195   Kayla King   233   Hirotaka Nii  
190   David Del Rio   233   Ken Ootsuka  
189   Hideki 'Henry' Goto   226   Tomoyuki Kitamura  
180   Eric P. Sherman   224   Hideo Maru  
178   Jason Weems   224   Masaharu Morinaka  
177   Ken Iyadomi   220   Kazuya Saitō  
174   John O'Donnell   220   Osamu Tezuka  
174   Mark Williams   219   Masayuki Fujita  
171   Dwayne Jones   218   Tokuyuki Matsutake  
169   Mami Okada   218   Shigenori Taniguchi  
169   Kaeko Sakamoto   217   Masao Maruyama  
168   Trace Furniss   216   Hironori Sawada  
168   Susie Nixon   215   Keiichi Ishida  
166   Stephanie Shalofsky   215   Yoshiki Mizuno  
164   Patrick Rodman   215   Emiko Okui  
160   DJ Fonner   214   Kenji Hattori  
158   Christine Bertolino   214   Hitoshi Kamata  
157   Duncan Yan   213   Takashi Hirabayashi  
156   Miyuki Kamiya   213   Yukihiro Kobayashi  
156   Caesar Lopez   213   Tatsuya Oka  
156   Jessie Mancilla  
156   Neil O'Sullivan