Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
757   John Ledford   384   Shinichi Iimura   178   Cristina D'Avena  
540   Janice Williams   379   Takenori Tsukuma  
420   Joey Goubeaud   366   Hajime Yatate  
401   Gen Fukunaga   313   Mamiko Nakanishi  
387   Eiichi Takahashi   307   Kazuyuki Ikai  
378   Justin Cook   305   Toru Yoshida  
373   Toru Iwakami   300   Yuichi Nakazawa  
326   Carly Hunter   293   Masafumi Mima  
314   Jeremy Jimenez   279   Michio Satô  
310   Daniel Mancilla   272   Tomoyuki Ohshita  
291   Michael Olesch   266   Yoko Iizuka  
281   E.W. Rector III   263   Yota Tsuruoka  
277   Neal Barnes   256   Junko Matsushita  
272   Larry Koteff   251   Misao Abe  
267   John Burgmeier   247   Hiroko Shigekuni  
261   Clarine Harp   244   Koichi Takai  
253   Michael Harcourt   243   Takashi Hashimoto  
251   David Del Rio   239   Etsushi Mori  
234   Matthew O'Hara   235   Motoki Yagi  
222   Jacob Martin   233   Hiroyuki Okuno  
213   Tara Williams   231   Yoshiyuki Tomino  
212   Maki Nagano   229   Toshiharu Sugie  
209   Shelly Thomas   225   Chuji Nakajima  
208   Josh Tyler   225   Ken Ootsuka  
201   Gino Palencia   219   Shizuo Kurahashi  
201   David Williams   217   Mariko Aoki  
194   Kayla King   217   Osamu Tezuka  
190   Sarah Alys Lindholm   216   Jin Aketagawa  
188   Trenton Jons   215   Yoshikazu Iwanami  
185   Hideki 'Henry' Goto   214   Masao Maruyama  
177   Ken Iyadomi   212   Tokuyuki Matsutake  
175   Aya Spann   208   Hirotaka Nii  
174   John O'Donnell   206   Moriyasu Taniguchi  
173   Mark Williams   205   Emiko Kataoka  
172   Ben Phillips   202   Hideo Maru  
171   Eric P. Sherman   201   Tomoyuki Kitamura  
166   Stephanie Shalofsky   201   Shinichi Wada  
164   Susie Nixon   199   Keiji Gotoh  
164   Kaeko Sakamoto   199   Hitoshi Kamata  
162   Trace Furniss   199   Kaori Saito  
160   DJ Fonner   198   Masayuki Fujita  
160   Dwayne Jones   198   Kenji Hattori  
157   Zach Bolton   198   Tatsuya Oka  
156   Caesar Lopez   198   Hiroyuki Shimizu  
156   Jessie Mancilla   196   Takeshi Seyama  
155   Miyuki Kamiya   195   Emiko Okui  
155   Neil O'Sullivan   195   Kazuya Saito  
155   Mami Okada   194   Takashi Hirabayashi  
155   Jason Weems   192   Keiichi Ishida  
153   Robert Bell   192   Yoshiki Mizuno  
153   Patrick Rodman