Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
767   John Ledford   416   Shinichi Iimura   186   Cristina D'Avena  
553   Janice Williams   398   Takenori Tsukuma  
429   Joey Goubeaud   373   Hajime Yatate  
418   Gen Fukunaga   366   Motoki Yagi  
396   Justin Cook   330   Kazuyuki Ikai  
396   Eiichi Takahashi   323   Mamiko Nakanishi  
373   Toru Iwakami   312   Yuichi Nakazawa  
327   Jeremy Jimenez   312   Toru Yoshida  
325   Carly Hunter   294   Masafumi Mima  
322   Daniel Mancilla   294   Michio Satō  
299   Michael Olesch   291   Yoko Iizuka  
290   E.W. Rector, III   285   Tomoyuki Ohshita  
286   John Burgmeier   284   Junko Matsushita  
279   Neal Barnes   269   Yota Tsuruoka  
276   Larry Koteff   265   Hiroko Shigekuni  
273   Michael Harcourt   258   Takashi Hashimoto  
273   Clarine Harp   258   Koichi Takai  
251   David Del Rio   257   Misao Abe  
244   Matthew O'Hara   254   Etsushi Mori  
225   Jacob Martin   241   Hiroyuki Okuno  
221   Ben Phillips   237   Toshiharu Sugie  
220   Josh Tyler   236   Yoshiyuki Tomino  
217   Tara Williams   229   Ken Ootsuka  
214   Gino Palencia   228   Chuji Nakajima  
212   Maki Nagano   225   Yoshikazu Iwanami  
209   Shelly Thomas   224   Mariko Aoki  
202   David Williams   223   Jin Aketagawa  
201   Sarah Alys Lindholm   223   Hirotaka Nii  
199   Trenton Jons   222   Emiko Kataoka  
195   Kayla King   220   Shizuo Kurahashi  
192   Ashley Hayward   220   Osamu Tezuka  
187   Aya Spann   216   Masao Maruyama  
186   Hideki 'Henry' Goto   216   Moriyasu Taniguchi  
179   Zach Bolton   216   Shinichi Wada  
177   Ken Iyadomi   215   Tokuyuki Matsutake  
174   John O'Donnell   214   Hiroyuki Shimizu  
174   Eric P. Sherman   212   Kaori Saito  
173   Mark Williams   209   Tomoyuki Kitamura  
166   Trace Furniss   208   Hideo Maru  
166   Susie Nixon   207   Hitoshi Kamata  
166   Stephanie Shalofsky   207   Tatsuya Oka  
166   Jason Weems   206   Masayuki Fujita  
165   Kaeko Sakamoto   206   Kazuya Saitō  
163   Dwayne Jones   205   Kenji Hattori  
160   DJ Fonner   205   Keiichi Ishida  
160   Mami Okada   205   Yoshiki Mizuno  
156   Christine Bertolino   204   Masaharu Morinaka  
156   Caesar Lopez   204   Emiko Okui  
156   Jessie Mancilla   204   Shigenori Taniguchi  
156   Patrick Rodman   202   Takashi Hirabayashi  
202   Hironori Sawada