Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
747   John Ledford   365   Shinichi Iimura   176   Cristina D'Avena  
528   Janice Williams   364   Takenori Tsukuma  
415   Joey Goubeaud   359   Hajime Yatate  
386   Gen Fukunaga   301   Mamiko Nakanishi  
377   Eiichi Takahashi   300   Toru Yoshida  
372   Toru Iwakami   293   Yuichi Nakazawa  
359   Justin Cook   287   Masafumi Mima  
340   Carly Hunter   283   Kazuyuki Igai  
309   Jeremy Jimenez   274   Michio Satô  
305   Daniel Mancilla   258   Yoko Iizuka  
286   Michael Olesch   257   Yota Tsuruoka  
276   E.W. Rector III   256   Tomoyuki Ohshita  
275   Neal Barnes   245   Misao Abe  
267   Larry Koteff   242   Junko Matsushita  
257   Clarine Harp   238   Koichi Takai  
251   David Del Rio   235   Takashi Hashimoto  
242   John Burgmeier   231   Etsushi Mori  
230   Matthew O'Hara   231   Hiroko Shigekuni  
227   Michael Harcourt   226   Hiroyuki Okuno  
222   Jacob Martin   226   Yoshiyuki Tomino  
213   Tara Williams   223   Chuji Nakajima  
212   Maki Nagano   223   Ken Ootsuka  
209   Shelly Thomas   218   Toshiharu Sugie  
203   Josh Tyler   217   Osamu Tezuka  
201   David Williams   216   Shizuo Kurahashi  
197   Gino Palencia   212   Masao Maruyama  
194   Kayla King   212   Motoki Yagi  
185   Hideki 'Henry' Goto   211   Mariko Aoki  
185   Sarah Alys Lindholm   209   Tokuyuki Matsutake  
183   Trenton Jons   207   Jin Aketagawa  
177   Ken Iyadomi   206   Yoshikazu Iwanami  
174   John O'Donnell   202   Hirotaka Nii  
173   Mark Williams   200   Moriyasu Taniguchi  
171   Ben Phillips   199   Keiji Gotoh  
170   Aya Spann   198   Emiko Kataoka  
168   Eric P. Sherman   197   Hideo Maru  
166   Stephanie Shalofsky   196   Hitoshi Kamata  
164   Susie Nixon   196   Takeshi Seyama  
161   Trace Furniss   195   Masayuki Fujita  
161   Kaeko Sakamoto   195   Tomoyuki Kitamura  
160   DJ Fonner   193   Tatsuya Oka  
159   Dwayne Jones   192   Hiroyuki Shimizu  
159   Miyuki Kamiya   189   Kaori Saito  
156   Caesar Lopez   189   Shinichi Wada  
156   Jessie Mancilla   188   Takashi Hirabayashi  
155   Neil O'Sullivan   188   Kazuya Saito  
153   Robert Bell   187   Emiko Okui  
152   Mami Okada   186   Keiichi Ishida  
151   Christine Bertolino   185   Kyoko Kotani  
151   Patrick Rodman   185   Hideaki Matsuoka  
151   Duncan Yan   185   Shigenori Taniguchi