Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
793   John Ledford   472   Shinichi Iimura   186   Cristina D'Avena  
581   Janice Williams   423   Takenori Tsukuma  
466   Joey Goubeaud   418   Motoki Yagi  
459   Gen Fukunaga   379   Hajime Yatate  
440   Justin Cook   359   Kazuyuki Ikai  
420   Eiichi Takahashi   346   Mamiko Nakanishi  
376   Toru Iwakami   331   Yuichi Nakazawa  
346   Jeremy Jimenez   329   Toru Yoshida  
341   Daniel Mancilla   328   Tomoyuki Ohshita  
333   Michael Olesch   325   Junko Matsushita  
325   John Burgmeier   323   Yoko Iizuka  
325   E.W. Rector, III   316   Michio Satō  
322   Carly Hunter   304   Masafumi Mima  
319   Michael Harcourt   286   Hiroko Shigekuni  
285   Neal Barnes   282   Kōichi Takai  
283   Clarine Harp   279   Yota Tsuruoka  
279   Larry Koteff   269   Takashi Hashimoto  
272   Ben Phillips   269   Etsushi Mori  
248   Josh Tyler   267   Misao Abe  
242   Ashley Hayward   261   Hiroyuki Okuno  
238   Matthew O'Hara   255   Toshiharu Sugie  
230   Zach Bolton   254   Emiko Kataoka  
227   Gino Palencia   250   Chuji Nakajima  
226   Jacob Martin   249   Jin Aketagawa  
221   Tara Williams   247   Hiroyuki Shimizu  
217   Sarah Alys Lindholm   243   Mariko Aoki  
216   Trenton Jons   242   Yoshiyuki Tomino  
214   Maki Nagano   241   Moriyasu Taniguchi  
211   Shelly Thomas   241   Shinichi Wada  
204   Aya Spann   240   Shizuo Kurahashi  
203   David Williams   238   Hirotaka Nii  
195   Kayla King   236   Yoshikazu Iwanami  
190   David Del Rio   234   Masaharu Morinaka  
190   Hideki 'Henry' Goto   233   Ken Ootsuka  
185   Eric P. Sherman   227   Tomoyuki Kitamura  
183   Jason Weems   226   Hideo Maru  
178   Ken Iyadomi   223   Shigenori Taniguchi  
175   Mark Williams   222   Emiko Okui  
174   John O'Donnell   221   Masayuki Fujita  
173   Dwayne Jones   221   Takashi Hirabayashi  
172   Mami Okada   220   Kazuya Saitō  
170   Kaeko Sakamoto   220   Osamu Tezuka  
169   Trace Furniss   219   Kenji Hattori  
169   Susie Nixon   219   Tokuyuki Matsutake  
168   Patrick Rodman   219   Hironori Sawada  
166   Stephanie Shalofsky   218   Masao Maruyama  
165   Jessie Mancilla   218   Yoshiki Mizuno  
163   Robert Bell   217   Keiichi Ishida  
160   DJ Fonner   216   Hitoshi Kamata  
159   Christine Bertolino   216   Tatsuya Oka  
Loading next article...