Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
698   John Ledford   326   Hajime Yatate   176   Cristina D'Avena  
465   Janice Williams   288   Takenori Tsukuma  
370   Gen Fukunaga   266   Shinichi Iimura  
368   Toru Iwakami   257   Toru Yoshida  
356   Joey Goubeaud   244   Masafumi Mima  
350   Carly Hunter   244   Mamiko Nakanishi  
346   Justin Cook   240   Kazuyuki Igai  
327   Eiichi Takahashi   238   Yota Tsuruoka  
291   Jeremy Jimenez   231   Yuichi Nakazawa  
287   Daniel Mancilla   215   Yoshiyuki Tomino  
257   Neal Barnes   214   Osamu Tezuka  
250   Larry Koteff   210   Michio Satô  
240   Clarine Harp   209   Takashi Hashimoto  
232   Michael Olesch   203   Tokuyuki Matsutake  
226   David Del Rio   195   Yoko Iizuka  
224   E.W. Rector III   192   Misao Abe  
216   Matthew O'Hara   192   Hiroyuki Okuno  
209   Maki Nagano   190   Shizuo Kurahashi  
204   Jacob Martin   188   Ken Ootsuka  
203   Tara Williams   184   Jin Aketagawa  
201   Shelly Thomas   184   Takeshi Seyama  
197   John Burgmeier   182   Keiji Gotoh  
194   David Williams   181   Masao Maruyama  
193   Kayla King   180   Atsuko Ito  
189   Michael Harcourt   179   Chuji Nakajima  
185   Josh Tyler   179   Tomoyuki Ohshita  
180   Gino Palencia   178   Yoshikazu Iwanami  
176   Hideki 'Henry' Goto   174   Koichi Takai  
172   John O'Donnell   171   Junko Matsushita  
170   Mark Williams   167   Toshiharu Sugie  
169   Ken Iyadomi   166   Etsushi Mori  
165   Trenton Jons   164   Hiroko Shigekuni  
165   Sarah Alys Lindholm   161   Mariko Aoki  
162   Stephanie Shalofsky   160   Tatsuya Oka  
160   DJ Fonner   158   Shigeru Nishiyama  
159   Trace Furniss   157   Yasunori Honda  
156   Jessie Mancilla   157   Kyoko Kotani  
156   Eric P. Sherman   156   Noritomo Hattori  
155   Susie Nixon   156   Emiko Okui  
155   Ben Phillips   153   Tomoyuki Kitamura  
154   Caesar Lopez   152   Hideaki Matsuoka  
153   Robert Bell   151   Masayuki Fujita  
153   Kaeko Sakamoto   151   Hitoshi Kamata  
152   Miyuki Kamiya   150   Hironori Tanaka  
152   Aya Spann   149   Hideo Maru  
149   Christine Bertolino   149   Hirotaka Nii  
148   Duncan Yan   149   Yoshihiko Umakoshi  
147   Neil O'Sullivan   147   Shigenori Taniguchi  
146   Jason Gee   145   Hiroyuki Shimizu  
146   John Sirabella   144   Hiroyoshi Iida  
144   Keiichi Ishida