Encyclopedia - Staff

English Japanese Spanish Italian
840   John Ledford   597   Shinichi Iimura   327   Jorge Gabarró Frau   188   Cristina D'Avena  
633   Janice Williams   530   Motoki Yagi   199   José Luis Puertas  
593   Gen Fukunaga   494   Takenori Tsukuma  
588   Justin Cook   450   Junko Matsushita  
525   Jeremy Jimenez   447   Kazuyuki Ikai  
522   Joey Goubeaud   415   Mamiko Nakanishi  
513   Daniel Mancilla   399   Hajime Yatate  
468   Michael Harcourt   396   Tomoyuki Ohshita  
451   Eiichi Takahashi   390   Michio Satō  
447   Tara A. Williams   386   Yoko Iizuka  
421   Josh Tyler   383   Kazuya Saitō  
419   John Burgmeier   381   Yuichi Nakazawa  
398   Clarine Harp   371   Masaharu Morinaka  
395   Trenton Jons   364   Toru Yoshida  
392   Toru Iwakami   350   Kōichi Takai  
385   Michael Olesch   342   Masafumi Mima  
379   Zach Bolton   341   Emiko Kataoka  
378   Aya Spann   325   Hiroko Shigekuni  
377   E.W. Rector, III   324   Etsushi Mori  
335   Ben Phillips   321   Shizuo Kurahashi  
327   Sarah Alys Lindholm   312   Hiroyuki Okuno  
324   Carly Hunter   308   Jin Aketagawa  
311   Brittany Smith   305   Yota Tsuruoka  
309   Gino Palencia   301   Toshiharu Sugie  
295   Neal Barnes   300   Shigeki Awai  
281   Larry Koteff   299   Yasuyuki Konno  
260   Matthew O'Hara   298   Takashi Hashimoto  
255   Ashley Hayward   297   Chūji Nakajima  
251   Jason Weems   296   Mariko Aoki  
236   Susie Nixon   294   Hideo Amemiya  
232   Peter Hawkinson   293   Yoshikazu Iwanami  
232   Jacob Martin   293   Hiroyuki Shimizu  
217   Maki Nagano   292   Misao Abe  
216   Eric P. Sherman   288   Moriyasu Taniguchi  
215   Shelly Thomas   287   Kazunori Ozawa  
214   Sally Haden   280   Hideo Maru  
212   Sharon Randall   279   Shinichi Wada  
209   Mami Okada   276   Kenji Hattori  
205   Patrick Rodman   276   Hirotaka Nii  
203   David Williams   274   Yoshiyuki Tomino  
201   Hideki 'Henry' Goto   272   Hironori Sawada  
195   Kayla King   271   Shigenori Taniguchi  
192   David Del Rio   269   Hidetoshi Ōmori  
190   Trace Furniss   264   Shigemi Aoyagi  
179   Christine Bertolino   264   Shinichiro Minami  
179   Samantha Herek   262   Takashi Hirabayashi  
179   Ken Iyadomi   262   Yoshiki Mizuno  
177   Duncan Yan   261   Maki Fujita  
176   Ned Gayle   261   Yukihiro Kobayashi  
176   Dwayne Jones   258   Hiroyoshi Iida  
176   Mark Williams   258   Tomoyuki Kitamura