Encyclopedia - Staff

English Japanese Italian
825   John Ledford   533   Shinichi Iimura   186   Cristina D'Avena  
617   Janice Williams   481   Motoki Yagi  
524   Gen Fukunaga   454   Takenori Tsukuma  
504   Joey Goubeaud   394   Kazuyuki Ikai  
503   Justin Cook   385   Hajime Yatate  
445   Eiichi Takahashi   381   Junko Matsushita  
434   Jeremy Jimenez   377   Mamiko Nakanishi  
425   Daniel Mancilla   360   Tomoyuki Ohshita  
383   Michael Harcourt   354   Yoko Iizuka  
382   John Burgmeier   354   Yuichi Nakazawa  
382   Toru Iwakami   350   Michio Satō  
372   Clarine Harp   343   Toru Yoshida  
370   Michael Olesch   326   Masafumi Mima  
362   E.W. Rector, III   302   Masaharu Morinaka  
358   Tara A. Williams   302   Hiroko Shigekuni  
333   Josh Tyler   301   Kōichi Takai  
323   Carly Hunter   289   Etsushi Mori  
303   Trenton Jons   289   Yota Tsuruoka  
294   Zach Bolton   284   Takashi Hashimoto  
292   Neal Barnes   283   Shizuo Kurahashi  
290   Aya Spann   282   Emiko Kataoka  
282   Sarah Alys Lindholm   282   Toshiharu Sugie  
280   Ben Phillips   277   Misao Abe  
279   Larry Koteff   275   Chūji Nakajima  
273   Gino Palencia   275   Hiroyuki Okuno  
252   Matthew O'Hara   269   Jin Aketagawa  
247   Ashley Hayward   264   Yoshikazu Iwanami  
241   Brittany Smith   263   Hiroyuki Shimizu  
240   Jason Weems   263   Moriyasu Taniguchi  
229   Jacob Martin   258   Shinichi Wada  
215   Maki Nagano   256   Mariko Aoki  
214   Shelly Thomas   253   Hirotaka Nii  
203   David Williams   251   Yasuyuki Konno  
196   Eric P. Sherman   248   Yoshiyuki Tomino  
195   Kayla King   243   Kenji Hattori  
193   Hideki 'Henry' Goto   242   Hideo Maru  
191   David Del Rio   242   Hironori Sawada  
184   Mami Okada   241   Shigenori Taniguchi  
179   Trace Furniss   238   Takashi Hirabayashi  
179   Ken Iyadomi   238   Tomoyuki Kitamura  
179   Susie Nixon   235   Ken Ootsuka  
179   Patrick Rodman   233   Hiroyoshi Iida  
176   Mark Williams   232   Yukihiro Kobayashi  
174   Dwayne Jones   232   Shinichiro Minami  
174   John O'Donnell   232   Yoshiki Mizuno  
172   Kaeko Sakamoto   230   Hideo Amemiya  
169   Christine Bertolino   230   Hitoshi Kamata  
167   Duncan Yan   230   Noboru Kawamori  
166   Stephanie Shalofsky   230   Emiko Okui  
165   Jessie Mancilla   230   Kazuya Saitō