Encyclopedia - Staff

English Japanese Spanish Italian
834   John Ledford   553   Shinichi Iimura   327   Jorge Gabarró Frau   186   Cristina D'Avena  
627   Janice Williams   501   Motoki Yagi   199   José Luis Puertas  
552   Gen Fukunaga   467   Takenori Tsukuma  
532   Justin Cook   410   Kazuyuki Ikai  
514   Joey Goubeaud   398   Junko Matsushita  
464   Jeremy Jimenez   387   Mamiko Nakanishi  
454   Daniel Mancilla   387   Hajime Yatate  
449   Eiichi Takahashi   375   Kazuya Saitō  
412   Michael Harcourt   371   Tomoyuki Ohshita  
407   John Burgmeier   367   Yoko Iizuka  
387   Toru Iwakami   367   Michio Satō  
386   Tara A. Williams   365   Yuichi Nakazawa  
385   Clarine Harp   353   Toru Yoshida  
379   Michael Olesch   330   Masafumi Mima  
371   E.W. Rector, III   322   Masaharu Morinaka  
361   Josh Tyler   317   Kōichi Takai  
333   Trenton Jons   308   Hiroko Shigekuni  
323   Zach Bolton   304   Etsushi Mori  
323   Carly Hunter   303   Emiko Kataoka  
318   Aya Spann   299   Shizuo Kurahashi  
296   Sarah Alys Lindholm   292   Yota Tsuruoka  
292   Neal Barnes   288   Takashi Hashimoto  
284   Ben Phillips   288   Toshiharu Sugie  
281   Larry Koteff   287   Hiroyuki Okuno  
278   Gino Palencia   283   Misao Abe  
253   Brittany Smith   283   Chūji Nakajima  
252   Matthew O'Hara   277   Jin Aketagawa  
250   Ashley Hayward   274   Hiroyuki Shimizu  
243   Jason Weems   273   Moriyasu Taniguchi  
229   Jacob Martin   271   Mariko Aoki  
216   Maki Nagano   269   Yasuyuki Konno  
214   Shelly Thomas   267   Yoshikazu Iwanami  
204   Eric P. Sherman   264   Hideo Amemiya  
203   David Williams   263   Shinichi Wada  
195   Kayla King   262   Hirotaka Nii  
195   Mami Okada   255   Hideo Maru  
194   Hideki 'Henry' Goto   255   Yoshiyuki Tomino  
192   David Del Rio   254   Hironori Sawada  
188   Patrick Rodman   253   Kenji Hattori  
183   Trace Furniss   252   Hidetoshi Ōmori  
182   Susie Nixon   251   Shigenori Taniguchi  
179   Peter Hawkinson   247   Takashi Hirabayashi  
179   Ken Iyadomi   246   Hiroyoshi Iida  
176   Dwayne Jones   245   Tomoyuki Kitamura  
176   Mark Williams   245   Yoshiki Mizuno  
174   John O'Donnell   244   Kazunori Ozawa  
173   Christine Bertolino   242   Shinichiro Minami  
172   Kaeko Sakamoto   241   Shigeki Awai  
171   Duncan Yan   241   Yukihiro Kobayashi  
170   Ned Gayle   239   Ken Ootsuka