Your Score: Seitokai Yakuindomo*

5 29 out of 173 (16.8%)
4.5 21 out of 173 (12.1%)
4 56 out of 173 (32.4%)
3.5 29 out of 173 (16.8%)
3 16 out of 173 (9.2%)
2.5 6 out of 173 (3.5%)
2 6 out of 173 (3.5%)
1.5 2 out of 173 (1.2%)
1 8 out of 173 (4.6%)