Your Score: Tonari no Seki-kun

5 12 out of 181 (6.6%)
4.5 20 out of 181 (11.0%)
4 37 out of 181 (20.4%)
3.5 42 out of 181 (23.2%)
3 44 out of 181 (24.3%)
2.5 15 out of 181 (8.3%)
2 7 out of 181 (3.9%)
1.5 1 out of 181 (0.6%)
1 3 out of 181 (1.7%)