News
Arima, Aizawa at AWA

posted on by Jonathan Mays
Keitaro Arima, Masahiro Aizawa, and the TsuShiMaMiRe band will be guests at Anime Weekend Atlanta (Sept 22-24).

bookmark/share with:

News homepage / archives