×
  • remind me tomorrow
  • remind me next week
  • never remind me
Subscribe to the ANN Newsletter • Wake up every Sunday to a curated list of ANN's most interesting posts of the week. read more

Oishinbo (TV)

Have you seen this? want to / seen some / seen all


 
Alternative title:
The Gourmet 
美味しんぼ (Japanese)
Themes: cooking
Number of episodes: 136
Episode titles: We have 138
Vintage: 1988-10-17 to 1992-03-17
Opening Theme:
#1: "YOU" by Megumi Yuuki
#2: "Dang Dang Kininaru" by Yuma Nakamura
Ending Theme:
#1: "TWO OF US" by Megumi Yuuki
#2: "LINE" by Yuma Nakamura
Official website:
You can contribute information to this page, but first you must login or register

Japanese staff
Japanese cast
Director: Yoshio Takeuchi
Script:
Haruya Yamazaki (48 episodes
eps 4, 7, 9, 14-15, 20, 22-23, 25-26, 30, 32, 36, 38, 43, 47-48, 51-53, 58, 62, 66, 68-69, 71-72, 74, 76, 81, 83, 88, 91-92, 95-96, 100, 102, 106-107, 109, 112, 115, 117, 121, 123, 128, 130132
)

Ryūzō Nakanishi (46 episodes
eps 1-2, 5, 8, 10, 18-19, 24, 31, 33, 37, 40, 42, 44-46, 50, 54, 56, 59-60, 63, 67, 73, 75, 80, 82, 84-87, 93-94, 97-98, 101, 104, 108, 110, 114, 118, 120, 122, 125, 131, 134
)

Yasuo Tanami (40 episodes
eps 3, 6, 11-13, 16-17, 21, 27-29, 34-35, 39, 41, 49, 55, 57, 61, 64-65, 70, 77-79, 89-90, 99, 103, 105, 111, 113, 116, 119, 124, 126-127, 129, 135-136
)

Storyboard:
Akihiko Nishiyama (ep 90)
Fumio Ikeno (ep 102)
Hideki Tonokatsu (4 episodes
eps 66, 70, 73, 77
)

Hiroshi Fukutomi (ep 109)
Hiroshi Kawashima (eps 104, 117)
Hiroshi Matsuzono (16 episodes
eps 4, 10, 15, 20, 23, 34, 40, 46, 52, 55, 61, 67, 71, 78, 87, 131
)

Jun Kamiya (ep 94)
Katsumi Terahigashi (13 episodes
eps 86, 89, 93, 95, 99, 111, 114-116, 119, 123, 127, 136
)

Katsuyoshi Yatabe (4 episodes
eps 6, 13, 18, 22
)

Kazunari Kume (7 episodes
eps 96, 100, 103, 105, 113, 124-125
)

Koichiro Nakamura (4 episodes
eps 12, 17, 26, 31
)

Kunihisa Sugishima (16 episodes
eps 14, 19, 25, 29, 33, 36, 41, 47, 49-51, 57, 59, 64, 68, 72
)

Maari Kobayashi (ep 7)
Masato Sato (9 episodes
eps 9, 84, 91, 97, 101, 112, 118, 122, 128
)

Naoyuki Yoshinaga (ep 30)
Shigenori Kageyama (ep 71)
Shigeto Makino (ep 134)
Shinsuke Terasawa (ep 130)
Takashi Kobayashi (ep 120)
Takaya Mizutani (ep 3)
Tamiko Kojima (ep 2)
Tetsuji Takayanagi (6 episodes
eps 106, 110, 121, 126, 129, 132
)

Tetsuya Endo (25 episodes
eps 16, 21, 24, 27, 32, 35, 39, 43-44, 48, 53-54, 56-62 even, 65, 69, 74, 76, 81, 85, 88, 92, 107
)

Toshihiko Ando (ep 80)
Tsukasa Tarunaga (eps 38, 42)
Tsutomu Yabuki (eps 63, 98)
Yasumi Mikamoto (ep 8)
Yoshiaki Noguchi (ep 83)
Yoshio Suzuki (eps 75, 82)
Yoshio Takeuchi (6 episodes
eps 1, 28, 79, 108, 133, 135
)

Yoshitomo Yonetani (eps 5, 45)
Yuki Kinoshita (ep 37)
Episode Director:
Akihiko Nishiyama (eps 87, 90, 94)
Hideki Tonokatsu (4 episodes
eps 66, 70, 73, 77
)

Hiroshi Kawashima (8 episodes
eps 104, 108, 110, 114, 117, 121, 126, 132
)

Hiroshi Matsuzono (20 episodes
eps 4, 10, 20, 23, 28, 34, 40, 46, 52, 55, 61, 63, 67, 71, 75, 78, 82, 116, 131, 133
)

Hisako Tsuji (ep 118)
Katsumi Terahigashi (8 episodes
eps 86, 89, 93, 95, 99, 119, 123, 136
)

Katsuyoshi Yatabe (4 episodes
eps 6, 13, 18, 22
)

Kazunari Kume (6 episodes
eps 96, 100, 103, 105, 111, 113
)

Koichiro Nakamura (4 episodes
eps 12, 17, 26, 31
)

Kunihisa Sugishima (17 episodes
eps 1, 8, 14, 19, 25, 29, 33, 36, 41, 47, 49-51, 57, 59, 64, 68
)

Masato Sato (12 episodes
eps 9, 84, 91, 97, 101, 106, 109, 112, 115, 122, 128, 135
)

Minoru Yoshida (ep 102)
Shigeto Makino (ep 130)
Shinji Takagi (ep 15)
Takaya Mizutani (eps 3, 7)
Tetsuji Takayanagi (ep 79)
Tetsuya Endo (28 episodes
eps 2, 21, 24, 27, 30, 32, 35, 39, 43-45, 48, 53-54, 56-62 even, 65, 69, 72, 74, 76, 81, 85, 88, 92, 107
)

Toshihiko Ando (ep 80)
Tsutomu Mizushima (3 episodes
eps 120, 124, 127
)

Tsutomu Yabuki (ep 98)
Yasuo Ishikawa (eps 38, 42)
Yoshiaki Noguchi (ep 83)
Yoshitomo Yonetani (ep 5)
Yūji Mutō (3 episodes
eps 125, 129, 134
)

Yuki Kinoshita (ep 37)
Music: Kazuo Otani
Original creator:
Akira Hanasaki
Tetsu Kariya
Character Design: Masaaki Kannan
Art Director: Akira Furuya
Animation Director:
Akinobu Takahashi (5 episodes
eps 4, 10, 64, 68, 72
)

Akio Kawamura (14 episodes
eps 84, 91, 95, 97, 101, 106-107, 109, 112, 115, 122, 128, 135-136
)

Choji Nakajima 
Chūji Nakajima (8 episodes
eps 6, 13, 20, 25, 28, 33, 41, 47
)

Eiji Yamanaka (eps 100, 110)
Hiroyoshi Iida (5 episodes
eps 15, 22, 26, 29, 34
)

Hiroyuki Okuno (eps 127, 132)
Joji Kikuchi (eps 27, 32, 38)
Kazunari Kume (10 episodes
eps 31, 36, 39, 43, 45, 49, 54, 58, 62, 67
)

Kazuto Nakazawa (3 episodes
eps 119, 123, 130
)

Keiko Shimizu (eps 16, 19)
Kumiko Shishido (ep 118)
Masaaki Kannan (41 episodes
eps 1-2, 4-10 even, 14, 18, 21, 23, 30, 35, 40, 44, 46, 50, 52, 55-57, 59-60, 63, 65-66, 69, 71, 74-76, 78, 81-82, 85, 87-88, 90-98 even
)

Minoru Yoshida (eps 102, 104)
Mitsuru Nasukawa (6 episodes
eps 103, 105, 109, 113, 120, 124
)

Moriyasu Taniguchi (ep 24)
Osamu Kamijō (8 episodes
eps 99, 108, 111, 114, 117, 121, 126, 133
)

Seiichi Goto (ep 37)
Shigetaka Kiyoyama (11 episodes
eps 3-11 odd, 79-80, 83, 86, 89, 93
)

Shinsuke Terasawa (ep 131)
Toshio Takahashi (10 episodes
eps 48, 53, 61, 70, 73, 77, 116, 125, 129, 134
)

Yoshiaki Yanagida (eps 12, 17)
Director of Photography: Akio Saitô
Producer:
Hidehiko Takei (Nippon TV)
Yoshio Kato (Shin-Ei Animation)

Color Coordination: Chigusa Mori (eps 125, 129)
Finish Animation: Tadashi Inoue (ep 37)
In-Between Animation:
Hiroshi Okada (Jungle Gym; ep 115)
Motoko Okuno (eps 20, 22)
Noriyuki Fukuda (eps 20, 22)
Tokuyuki Matsutake (ep 66)
Yuriko Nagaya (eps 20, 22)
In-Between Check: Kyōko Yoshikawa (ep 12)
Key Animation:
Akiharu Ishii (I.G Tatsunoko; 5 episodes
eps 79, 86, 89, 93, 97
)

Akinobu Takahashi (ep 10)
Akira Inoue (eps 18, 23-24)
Akira Takeuchi (ep 14)
Akiyuki Simbo (ep 24)
Eiichi Endo (4 episodes
eps 35, 40, 64, 67
)

Etsuko Tomita (23 episodes
eps 2, 8, 23, 30, 35, 40, 44-46, 52, 57, 59, 63, 65, 69, 74-75, 78, 82, 87, 90, 94, 98
)

Hajime Yoshida (ep 14)
Haruo Ogawara (eps 3-11 odd)
Heihachirō Tanaka (eps 14, 26)
Hideo Hiratsuka (ep 4)
Hidetoshi Ōmori (eps 65, 67, 71)
Hideyuki Motohashi (eps 71, 76)
Hiroki Kanno (ep 21)
Hiromi Namioka (ep 26)
Hiroshi Kawashima (17 episodes
eps 27, 33, 39, 43, 45, 49, 51, 56, 60, 66, 70-71, 76, 85, 88, 92, 96
)

Hiroyoshi Iida (ep 70)
Hiroyuki Okuno (eps 127, 132)
Hiroyuki Saitō (ep 13)
Hisako Tsuji (3 episodes
eps 91, 122, 136
)

Ichiro Hattori (20 episodes
eps 1, 6, 10, 20, 22, 24, 28, 33, 36, 41, 44, 46-47, 50-51, 54, 63, 65, 112, 121
)

Ikuo Fudaki (10 episodes
eps 24, 31, 50, 58, 62, 73, 85, 88, 92, 96
)

Junichi Nagano (ep 14)
Junichi Yokoyama (10 episodes
eps 31, 39, 44, 46, 49, 54, 116, 120, 126, 133
)

Junzaburo Takahata (ep 26)
Kanta Kamei (ep 116)
Katsumi Hashimoto (ep 15)
Kayoko Ebihara (ep 26)
Kazuhiko Ishii (Axel; 15 episodes
eps 32, 38, 80, 84, 91, 101, 107, 109, 112, 115, 118, 122, 128, 135-136
)

Kazuhiro Sasaki (eps 18, 23)
Kazuko Kodama (11 episodes
eps 22, 24, 28, 34, 39, 43, 45, 50, 52, 54, 58
)

Kazuko Shibata (ep 26)
Kazunobu Hoshi (20 episodes
eps 35-36, 40, 44-46, 52, 57, 59, 63, 65, 69, 74-75, 78, 82, 87, 90, 94, 98
)

Kazuo Ohara (11 episodes
eps 95, 99, 102, 104, 108, 111, 114, 117, 121, 126, 133
)

Kazuto Terada (ep 100)
Kei Hyoudou (11 episodes
eps 6, 13, 20, 28, 32-33, 38-39, 43, 45, 67
)

Keiji Ito (eps 3, 5)
Ken'ichi Hara (eps 3, 5)
Kenji Kuroyanagi (ep 7)
Kenji Masuda (ep 17)
Kenji Teraoka (ep 15)
Kimiko Tamai (ep 15)
Kiyoshi Nohji (eps 23, 29)
Koji Iwai (ep 4)
Kumiko Shishido (14 episodes
eps 84, 91, 95-101 odd, 107, 109, 112, 115, 122, 128, 135-136
)

Kunio Katsuki (15 episodes
eps 2, 34, 39, 43, 46-47, 53-54, 60, 65, 70, 72, 116, 128, 132
)

Makoto Furuta (8 episodes
eps 50, 52, 57, 59, 63, 68, 71, 127
)

Makoto Takanashi (16 episodes
eps 1, 6, 13, 20, 22, 25, 28, 33, 36, 41, 47-48, 53, 55, 61, 66
)

Mariko Iioka (ep 12)
Masaaki Yuasa (eps 12, 17)
Masahiro Sekiguchi (5 episodes
eps 79, 86, 89, 93, 97
)

Masayo Matsumoto (ep 1)
Mayumi Watanabe (ep 116)
Megumi Mitsumoto (4 episodes
eps 44, 48, 52, 56
)

Mikihiko Ando (Animal-ya; 4 episodes
eps 103, 105, 120, 124
)

Minako Sekihara (ep 83)
Misuzu Ichinose (ep 83)
Mitsue Fukue (eps 18, 23, 29)
Mizue Ogawa (eps 18, 127)
Motoki Yagi (ep 8)
Nobuhiko Yamada (26 episodes
eps 6, 13, 20, 22, 25, 28, 33, 36, 41, 47-48, 53, 55, 61, 66, 70, 73, 77, 81, 85, 88, 92, 96, 125, 129, 134
)

Osamu Kamijō (eps 95, 135-136)
Sadatoshi Matsuzaka (eps 15, 30)
Satoru Kusuda (ep 122)
Seiji Nishimoto (ep 21)
Shigeki Sato (18 episodes
eps 27, 32, 34, 38, 80, 84, 91, 95-101 odd, 107, 115, 118, 122, 128, 135-136
)

Suguru Itō (eps 3-11 odd)
Takahiko Shobu (ep 26)
Takahiro Takashima (ep 83)
Takashi Hashimoto (ep 14)
Takashi Honjo (ep 100)
Takayuki Kanouchi (eps 3, 62)
Takeshi Kusaka (eps 100, 106)
Takuji Abe (22 episodes
eps 2, 8, 23, 30, 35, 40, 44, 46, 52, 57, 59, 63, 65, 69, 74-75, 78, 82, 87, 90, 94, 98
)

Takuji Yoshimoto (eps 18, 24)
Tatsuo Ikeda (12 episodes
eps 57, 59, 63, 69, 74-75, 78, 82, 87, 90, 94, 98
)

Teruko Okao (eps 12, 17)
Tetsuya Yamamoto (eps 1, 16, 19)
Toru Sato (eps 16, 19)
Toshiaki Iino (13 episodes
eps 95, 99, 102, 104, 108, 111, 114, 117, 121, 126, 133, 135-136
)

Toshiharu Sato (ep 15)
Toshihiro Kawakami (ep 7)
Toshihisa Kaiya (eps 12, 17)
Toshinobu Togawa (13 episodes
eps 26, 31, 36, 41, 46, 49, 51, 54, 57, 60, 66-67, 71
)

Toshio Hayashi (5 episodes
eps 101, 106, 108, 111, 115
)

Toshio Takahashi (14 episodes
eps 20, 48, 53, 55, 61, 66, 70, 73, 77, 81, 85, 88, 92, 96
)

Tsukasa Abe (eps 16, 19)
Yasuhito Kikuchi (ep 21)
Yoko Kikuchi (4 episodes
eps 126, 132-133, 135
)

Yoshie Kawamura (ep 18)
Yoshihiro Nagamori (eps 13, 25)
Yoshio Mizumura (ep 15)
Yoshitaka Kohno (4 episodes
eps 56, 116, 121-122
)

Yoshitaka Yasuda (24 episodes
eps 17, 22, 24, 28, 31, 33, 36, 41, 47-49, 51, 56, 59, 65, 67, 71, 76-77, 81, 85, 88, 92, 96
)

Yukiya Chida (ep 10)
Yutaka Minowa (ep 21)
Yuuji Asano (eps 1, 6, 13)
Literature Manager:
Tsutomu Mizushima (eps 102-121)
Yasuhiro Komatsuzaki (eps 1-74)
Planning: Takeo Mutai (Nippon TV)
Production Desk:
Masako Fukuyo (eps 1-101)
Tatsuya Hoshino (eps 31-82, 84-98)
Yuuko Zaizen (eps 108-136)
Production manager:
Atsushi Tanaka (Shin-Ei Animation)
Hibiki Ito (Nippon TV)
Recording Director: Yasuo Uragami
Sound Effects: Akihiko Matsuda
Special Effects: Chigusa Mori (eps 125, 129)
Theme Song Performance:
Megumi Yuki (#1:OP+ED)
Yuma Nakamura (#2:OP+ED)
Titles: Akira Michikawa
Osamu Katō as Seiichi Tomii

Chafurin as
Company Employee
Customer F
Man A
Old Man at the Butcher's
Old Man at the Pub
Secretary
Chikao Ohtsuka as Yuuzan Kaibara 
Daisuke Gouri as THUNDER BOLT's boss (ep 18)
Eiko Yamada as Tomoe Hirai (ep 67)
Hisashi Katsuta as President Niki
Junichi Kagaya as Guest House Owner
Kazuaki Koide as Yoshi-san
Kazuhiko Inoue as Shirou Yamaoka 
Kazuki Yao as Kazuo Hirai (ep 67)
Kineko Nakamura as President's wife
Kōichi Yamadera as Employee E (ep 1)
Kousei Tomita as Toujin Touzan
Mayumi Shō as Yuko Kurita 
Norio Wakamoto as Seiichi Okaboshi
Osamu Saka as Daizou Oohara 
Rei Sakuma as Keiko Hanamura
Rin Mizuhara as Kinue Tahata 
Roko Takizawa as Aunt of the pub
Run Sasaki as Natsuko
Ryo Horikawa as Kisaki
Ryusei Nakao as Jeff
Saeko Shimazu as Mariko Niki 
Seizo Katou as Koizumi
Shunsuke Shima as Tanimura
Takeshi Aono as Black
Takeshi Watabe as Bantarō Kyōgyoku
Toshihiko Seki as Employee B (ep 1)
Youko Asagami as Sabine/Fuyumi
Yuji Mikimoto as Noriaki Hirano

Japanese companies
Animation Cooperation:
Grouper Productions (ep 83)
Studio DEEN (eps 1-82, 84-98)
Animation Production: Shin-Ei Animation
Animation Production Cooperation:
Project Team Sarah (3 episodes
eps 125, 129, 134
)

Backgrounds:
Atelier Roku
Boa '83 (9 episodes
eps 79-80, 83-84, 86, 89, 91, 93, 97
)

Studio Uni
Broadcaster: TV Asahi
Color Inspection: Random (3 episodes
eps 117, 126, 131
)

Color Specification: Random (eps 126, 131)
Film Developing: Tokyo Laboratory
Internet Streaming: Videx
Key Animation:
Ajiado (eps 12, 17)
Animaruya
Anime R (ep 18)
Anime Spot (eps 4, 10)
Axel
I.G Tatsunoko
Kyoto Animation
S.U. Rahoho (eps 16, 19)
Studio Gig (ep 130)
Studio Katan (132)
Studio Liberty (eps 125, 134)
Studio Look (eps 3, 5, 9, 11)
Studio Mark (ep 62)
Studio Outside (13 episodes
eps 95, 99, 102, 104, 108, 111, 114, 117, 121, 126, 133, 135-136
)

Recording Production: Audio Planning U
Recording Studio: APU Studio
Sound Effects: Fizz Sound Creation

This encyclopedia is collaboratively edited by the users of this site
DISCLAIMER add information report an error lookup sources

Compare this anime's credits with others

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anime anthology