×
  • remind me tomorrow
  • remind me next week
  • never remind me
Subscribe to the ANN Newsletter • Wake up every Sunday to a curated list of ANN's most interesting posts of the week. read more

Poll - Favorite Director

Who is your favorite director? (The directors below are directors who have directed two or more anime, at least one of them among the 50 most popular anime in the encyclopedia).

Hayao Miyazaki 1021 (26.6%)
It's just too hard to decide 605 (15.8%)
Shinichiro Watanabe 360 (9.4%)
Satoshi Kon 338 (8.8%)
Hideaki Anno 301 (7.9%)
My Favorite Director isn't on the list below 197 (5.1%)
Mamoru Oshii 140 (3.7%)
Yoshiyuki Tomino 131 (3.4%)
Akitaro Daichi 86 (2.2%)
Makoto Shinkai 71 (1.9%)
Shinichi Watanabe 62 (1.6%)
Seiji Mizushima 48 (1.3%)
Tatsuya Ishihara 45 (1.2%)
Kenji Kamiyama 35 (0.9%)
Noriyuki Abe 34 (0.9%)
Katsuhiro Otomo 32 (0.8%)
Koichi Mashimo 26 (0.7%)
Isao Takahata 25 (0.7%)
Kazuhiro Furuhashi 24 (0.6%)
Goro Taniguchi 20 (0.5%)
Mahiro Maeda 20 (0.5%)
Kazuya Tsurumaki 14 (0.4%)
Kazuki Akane 12 (0.3%)
Koji Morimoto 12 (0.3%)
Ryutaro Nakamura 12 (0.3%)
Mitsuo Fukuda 11 (0.3%)
Tomokazu Tokoro 11 (0.3%)
Yasuhiro Takemoto 11 (0.3%)
Masayuki Kojima 10 (0.3%)
Noburo Ishiguro 9 (0.2%)
Osamu Kobayashi 9 (0.2%)
Takuya Igarashi 9 (0.2%)
Tsuneo Kobayashi 9 (0.2%)
Kenichi Kasai 8 (0.2%)
Hiroshi Nagahama 7 (0.2%)
Koichi Chigira 7 (0.2%)
Naohito Takahashi 7 (0.2%)
Tensai Okamura 7 (0.2%)
Morio Asaka 6 (0.2%)
Mamoru Kanbe 5 (0.1%)
Shukou Murase 5 (0.1%)
Shinji Takamatsu 4 (0.1%)
Yasunao Aoki 4 (0.1%)
Koji Masunari 3 (0.1%)
Satoshi Nishimura 3 (0.1%)
Yoshiaki Iwasaki 3 (0.1%)
Hiroshi Nishikiori 2 (0.1%)
Keizou Kusakawa 2 (0.1%)
Masahiko Otsuka 2 (0.1%)
Masashi Ikeda 2 (0.1%)
Shouji Saeki 2 (0.1%)
Yuu Kou 2 (0.1%)
Kazuto Nakazawa 1 (0.0%)
Mitsuru Hongo 1 (0.0%)
Yasunori Urata 1 (0.0%)
Umanosuke Iida 0 (0.0%)

Total number of votes: 3834