Negibōzu no Asatarō (TV)

Have you seen this? want to / seen some / seen all

Alternative title:
ねぎぼうずのあさたろう (Japanese)
Episode titles: We have 48
Vintage: 2008-10-12
Ending Theme:
"Hoshi no Achira e" (星の彼方へ) by Saki Oshitani
You can contribute information to this page, but first you must login or register

Japanese staff
Japanese cast
Series Composition: Shoji Yonemura
Script:
Higashi Shimizu (7 episodes
eps 5, 9, 13, 17, 21, 26, 31
)

Isao Murayama (6 episodes
eps 20, 23, 29, 33, 41, 44
)

Kenichi Yamada (4 episodes
eps 15, 18, 27, 35
)

Megumi Shimizu (eps 36, 43)
Miho Maruo (9 episodes
eps 4, 7, 11, 16, 22, 28, 34, 40, 42
)

Shoji Yonemura (14 episodes
eps 1-3, 6, 10, 14, 19, 24-25, 30, 45-48
)

Storyboard:
Hayao Yashiro (ep 31)
Ken Ootsuka (eps 8, 25)
Kimitoshi Chioka (ep 47)
Masahiro Hosoda (ep 20)
Naotoshi Shida (eps 3, 14)
Noriyo Sasaki (ep 23)
Yoko Ikeda (ep 46)
Episode Director:
Hidehito Ueda (7 episodes
eps 6, 11, 18, 24, 30, 40, 45
)

Hideki Hiroshima (6 episodes
eps 3, 8, 14, 20, 23, 25
)

Hiroki Shibata (6 episodes
eps 5, 12, 19, 28, 39, 48
)

Hiroyuki Kakudou (4 episodes
eps 29, 33, 38, 43
)

Kimitoshi Chioka (ep 32)
Masahiro Hosoda (eps 34, 42)
Morio Hatano (eps 35, 46)
Noriyo Sasaki (4 episodes
eps 2, 10, 16, 41
)

Tetsuo Imazawa (6 episodes
eps 7, 15, 21, 27, 36, 44
)

Yoko Ikeda (eps 1, 22)
Yuriko Kado (eps 4, 13)
Character Design: Akira Inagami
Chief Animation Director: Kozue Komatsu
Animation Director:
Gen Sato (eps 3, 15, 20)
Hiroaki Imaki (6 episodes
eps 4, 12, 21, 29, 36, 42
)

Kōji Nashizawa (5 episodes
eps 8, 16, 25, 33, 44
)

Masahiro Naoi (7 episodes
eps 1, 9, 17, 22, 26, 34, 43
)

Noboru Koizumi (eps 27, 38, 47)
Osamu Ishikawa (eps 31, 37)
Shinichi Sakuma (9 episodes
eps 2, 5, 10, 13, 19, 23, 28, 35, 41
)

Tadayoshi Yamamuro (ep 32)
Tatsuya Oka (7 episodes
eps 6, 11, 18, 24, 30, 40, 45
)

Yoshihiro Takeda (5 episodes
eps 7, 14, 22, 39, 46
)

Yu Saito (9 episodes
eps 2, 5, 10, 13, 19, 23, 28, 35, 41
)

Producer:
Takashi Washio (Toei Animation)
Yousuke Asama (Toei Animation)

Assistant Animation Director:
Eri Sano (ep 30)
Kazuya Saitō (ep 30)
Kouichi Hayamizu (ep 24)
Miho Kinjou (ep 6)
Naoaki Houjou (ep 6)
Yoshio Usuda (ep 6)
Key Animation:
Akira Inagami (ep 48)
Chizuru Mori (9 episodes
eps 1, 7, 15, 20, 27, 33, 38, 44, 46
)

Chūichi Iguchi (7 episodes
eps 6, 11, 18, 24, 30, 40, 45
)

Daisuke Yamauchi (6 episodes
eps 1, 16, 25, 27, 34, 46
)

Daitoku Kawaguchi (10 episodes
eps 8, 15-16, 20, 22, 25, 32, 38, 42, 46
)

Eri Sano (eps 24, 40, 45)
Etsuko Tsunoda (eps 6, 11, 18)
Gen Sato (6 episodes
eps 3, 15, 20, 25, 33, 44
)

Hidehito Ueda (ep 45)
Hiroaki Imaki (7 episodes
eps 1, 4, 7, 12, 21, 29, 42
)

Hitoshi Inaba (7 episodes
eps 3, 7, 14, 22, 31, 39, 47
)

Hyun Ju Lee (9 episodes
eps 2, 5, 10, 13, 19, 23, 28, 35, 41
)

Kaori Ikeda (7 episodes
eps 6, 11, 18, 24, 30, 40, 45
)

Kaori Nakamura (eps 16, 26)
Kayo Nomichi (ep 24)
Kazuhiro Taga (eps 30, 40, 45)
Kazuyuki Ikai (ep 40)
Ken Ootsuka (ep 39)
Kenichi Iino (ep 30)
Kenji Takeguchi (4 episodes
eps 8, 16, 20, 25
)

Kenzo Koizumi (eps 6, 11)
Kōhei Kajiwara (eps 31, 38, 46)
Koichi Morishima (9 episodes
eps 4, 7, 12, 17, 21-22, 29, 36, 42
)

Kōji Nashizawa (6 episodes
eps 1, 8, 16, 25, 33, 44
)

Koji Watanabe (eps 39, 47)
Koji Yasuda (eps 6, 11, 18)
Kouichi Hayamizu (7 episodes
eps 6, 11, 18, 24, 30, 40, 45
)

Kumi Nakajou (ep 32)
Kyoko Izumi (eps 32, 38, 47)
Masahiro Naoi (8 episodes
eps 1, 9, 17, 34, 36, 43, 47-48
)

Masahiro Okamura (4 episodes
eps 11, 24, 40, 45
)

Masanobu Fujioka (16 episodes
eps 3, 6, 9, 11, 13, 18-26 even, 30-31, 38, 40, 45, 48
)

Masayuki Uchiyama (4 episodes
eps 6, 11, 18, 29
)

Mayumi Naito (5 episodes
eps 7, 14, 20, 25, 44
)

Michio Satō (6 episodes
eps 3, 8, 14, 26, 34, 47
)

Miho Hirayama (10 episodes
eps 1, 7, 15, 21-22, 31-32, 39, 47-48
)

Miho Kinjou (6 episodes
eps 11, 18, 24, 30, 40, 45
)

Mikine Kuwabara (ep 48)
Mitsuo Shindo (8 episodes
eps 4, 7, 12, 21-22, 29, 36, 42
)

Miyako Kitada (6 episodes
eps 15, 21, 27, 34, 44, 48
)

Miyako Nishida (ep 7)
Miyako Shishikai (10 episodes
eps 8, 15, 17, 20, 22, 27, 34, 39, 44, 47
)

Miyako Yamamuro (4 episodes
eps 4, 8, 22, 33
)

Naoaki Houjou (eps 11, 18)
Naohiro Shintani (4 episodes
eps 25, 33, 44, 48
)

Naotoshi Shida (5 episodes
eps 2-3, 14, 33, 48
)

Noboru Koizumi (4 episodes
eps 27, 32, 38, 47
)

Nobuyoshi Hoshikawa (7 episodes
eps 3, 7, 16, 25, 33, 43, 46
)

Nobuyoshi Sasakado (11 episodes
eps 3, 9, 14, 20, 24, 26, 31, 39, 43, 46, 48
)

Noriko Takahashi (6 episodes
eps 11, 18, 24, 30, 40, 45
)

Osamu Ishikawa (8 episodes
eps 1, 7, 15, 20, 25, 31, 37, 46
)

Sanae Shimada (eps 32, 47-48)
Shigenobu Nagasaki (eps 31, 39, 48)
Shigetaka Kiyoyama (5 episodes
eps 7, 14, 20, 25, 44
)

Shinichi Sakuma (Shanghai Dove; 9 episodes
eps 2, 5, 10, 13, 19, 23, 28, 35, 41
)

Tadayoshi Yamamuro (5 episodes
eps 1-2, 14, 32, 47
)

Takayuki Manaka (5 episodes
eps 16, 25, 33, 39, 47
)

Takeshi Morita (eps 39, 48)
Takeshi Okada (ep 6)
Tatsuhiro Nagaki (9 episodes
eps 3, 8, 16, 20, 22, 27, 38, 43, 48
)

Tatsurou Arai (10 episodes
eps 8, 15-16, 20, 22, 25, 32, 38, 42, 46
)

Tetsuya Saeki (9 episodes
eps 8, 14-16, 20, 22, 38, 42, 47
)

Tomomi Ouchi (11 episodes
eps 1, 7, 15, 20, 22, 27, 33, 38-39, 44, 48
)

Tsuyako Yamamuro (4 episodes
eps 15, 17, 44, 48
)

Tsuyoshi Kakihara (eps 6, 18, 30)
Wakako Yoshida (ep 4)
Yoshiaki Wada (9 episodes
eps 2, 5, 10, 13, 19, 23, 28, 35, 41
)

Yoshihiko Umakoshi (ep 32)
Yoshihiro Takeda (8 episodes
eps 3, 7, 14, 22, 32, 39, 46, 48
)

Young Mi Joung (9 episodes
eps 2, 5, 10, 13, 19, 23, 28, 35, 41
)

Yu Saito (9 episodes
eps 2, 5, 10, 13, 19, 23, 28, 35, 41
)

Yūichirō Yamada (6 episodes
eps 6, 11, 18, 30, 40, 45
)

Yukihiro Misawa (6 episodes
eps 4, 12, 15, 21, 29, 36
)

Yuko Yamamoto (6 episodes
eps 6, 18, 24, 30, 40, 45
)

Yumiko Tomiki (11 episodes
eps 3, 8, 15, 17, 20, 26-27, 32, 39, 46-47
)

Yuuko Sato (eps 4, 12)
Theme Song Performance:
Saki Oshitani (ED)
Tsuyoshi Matsubara (OP)
Kazunari Tanaka as Nikichi
Kokoro Kikuchi as Komomo
Motoko Kumai as Asatarou
Shintarō Asanuma as Kyuubee

Naomi Kusumi as Taneimo no Bunzo

Kei Murakami as Henchman (eps 24-25)
Mahito Tsujimura as Mukikur no Kanzuke (eps 24-25)
Masako Katsuki as Satoimo no Osato (Ep 43)
Shōzō Iizuka as MatsuBokkuri no Monemon (eps 24-25)
Yasuo Muramatsu as Kanpyou no Gonzaemon (ep 35)
Japanese companies
Animation Production: Toei Animation
Broadcaster:
BS Asahi (2008-11-21)
TV Asahi (2008-10-12)
Key Animation:
Shanghai Dove (9 episodes
eps 2, 5, 10, 13, 19, 23, 28, 35, 41
)

Shindou Production (5 episodes
eps 4, 12, 21, 29, 36
)

Production Cooperation:
A-Line (6 episodes
eps 6, 11, 18, 24, 30, 40
)

Ark Creation (9 episodes
eps 2, 5, 10, 13, 19, 23, 28, 35, 41
)

Studio Dove (9 episodes
eps 2, 5, 10, 13, 19, 23, 28, 35, 41
)

This encyclopedia is collaboratively edited by the users of this site
DISCLAIMER add information report an error lookup sources

Compare this anime's credits with others

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Anime anthology